Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

Boende

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Asylsökande som inte kan ordna boende på egen hand, ska vända sig till Migrationsverket.

Den som fått uppehållstillstånd, och inte kan ordna egen bostad, kan få hjälp av den kommun dit man blivit anvisad.

Boende för personer med uppehållstillstånd

Den som fått uppehållstillstånd, ska själv ordna bostad; då får man bestämma vilken kommun man vill bo i.

Om man behöver hjälp att ordna bostad, blir man anvisad till en kommun av Migrationsverket. Det är då kommunens ansvar att ordna en bostad.


Den som ansökt om asyl och fått uppehållstillstånd, har rätt att bosätta sig i Sverige. Det gäller även kvotflyktingar som fått uppehållstillstånd innan de kommit till Sverige. Alla kommuner i Sverige skyldiga att ta emot nyanlända och ordna bostäder åt dem.


Hur många nyanlända en kommun ska ta emot beror på

- kommunens storlek

- hur arbetsmarknaden i kommunen ser ut

- det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn

- hur många asylsökande som redan bor i kommunen.


Anhörig till kvotflyktingar, eller till någon eller några som tidigare sökt asyl i Sverige, får flytta direkt till sin familj.

Du och ditt boende - informationsfilmer

Hässleholms kommun har tillsammans med elva andra skånska kommuner tagit fram filmer som vänder sig till dig som söker boende i Sverige.
Filmerna finns på svenska, arabiska, engelska, dari och somaliska.

Här berättas om olika boendesituationer, boendeformer och vanliga regler. Filmen nedan berättar om hur du hittar egen bostad.

Filmerna är framtagna i projektet Boskola genom film. Projektet finansierades av Länsstyrelsen Skåne, och drevs av Svedala kommun tillsammans med elva andra skånska kommuner.

Sidan uppdaterades 2019-06-12 av Helén Clargården

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun