Vem är ansvarig för de asylsökande i Hässleholms kommun?

Det är Migrationsverket som ansvarar för asylsökande. Kommunens ansvar är utbildningen för barn upp till 18 år och allmän förskola för barn mellan 3-5 år. Kommunen är också ansvarig för barn som eventuellt far illa, om det görs en anmälan till Socialförvaltningen.