Vem är ansvarig för de asylsökande i Hässleholms kommun?

Det är Migrationsverket som är ansvariga för asylsökande. Kommunens ansvar är att tillhandahålla utbildning för barn upp till 18 år och allmän förskola för barn mellan 3-5 år. Kommunen är också ansvarigt för barn som eventuellt far illa, och en anmälan inkommer till Socialförvaltningen.