Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985


Utredningssekreterare

Lilian Erlandsson
Telefon: 0451-26 87 53

Skicka meddelande till

Valfrihetssystem: information till utförare

  • Ingen giltig användare vald.

Omsorgsnämnden i Hässleholms kommun har beslutat om ett valfrihetssystem för hemtjänst och hemsjukvård för ordinärt boende i Hässleholms kommun. Syftet är att öka den enskildes inflytande över omsorg, service och vård.

Beskrivning av valfrihetssystemet

Omsorgsnämnden i Hässleholms kommun beslutade 2018-10-02 om ett valfrihetssystem för hemtjänst och hemsjukvård för ordinärt boende i Hässleholms kommun. Syftet med valfrihetssystemet är att öka måluppfyllelsen gällande den enskildes inflytande över omsorg, service och vård. Valfrihetssystemet beskrivs i ett förfrågningsunderlag som hämtas antingen via Upphandlingsmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller Kommerslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Hässleholms kommun erbjuder privata utförare att teckna tillsvidareavtal om att utföra hemtjänst och hemsjukvård i ordinärt boende i Hässleholms kommun.

Kommunen prövar löpande ansökningar och fattar beslut om att godkänna och teckna avtal med ansökare som uppfyller de ställda kraven.

 

I valfrihetssystemet har kommunen delats in i fem geografiska områden och utförarna kan välja i vilka av dessa områden man vill utföra insatser. Utförarna har också möjlighet att begära en övre gräns för utförande av timmar i respektive område.

Privata utförare har möjlighet att erbjuda tilläggstjänster utöver de insatser som beställts av kommunen. Om utföraren erbjuder sådana tjänster ska informationen vara tydlig till brukaren att tilläggstjänster faktureras direkt till beställaren, om de omfattas av rutavdrag och att de inte ingår i det kommunala uppdraget.

Kommunens biståndshandläggare, organiserade på Myndighetskontoret, fattar beslut på uppdrag av omsorgsnämnden. När en person fått ett biståndsbeslut och har valt utförare, kontaktar handläggaren den utförare som personen har valt och gör en beställning av insatserna. Beställning av hemsjukvårdsinsatser görs av resursenheten på omsorgsförvaltningen. Brukaren har möjlighet att byta utförare.

 

Brukaren betalar avgiften för hemtjänsten och hemsjukvården till kommunen oavsett vem som är utförare.

Mer information

För frågor och mer information kontakta:

Lilian Erlandsson, controller, telefon 0451-26 87 53

Sidan uppdaterades 2018-10-11 av Kenneth Englund