Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Hjälpmedel

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Du som har behov kan få låna hjälpmedel för att klara vardagen bättre.

Hjälpmedel ordineras utifrån dina individuella behov. Det är arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter och sjuksköterskor som bedömer dina behov i samråd med dig.


Hjälpmedel lånas ut kostnadsfritt men bedömningen av hjälpmedelsbehovet debiteras enligt avgiften för hemsjukvård. Läs mer om avgifter.öppnas i nytt fönster Har du behov av eller frågor kring lån av hjälpmedel, kontakta rehabenheten på telefon 0451-266758 alternativt via mail till rehabenheten@hassleholm.se

 

Elrullstolar, syn- och hörselhjälpmedel, vissa hjälpmedel för kommunikation och medicinsk behandling samt ortopedtekniska hjälpmedel är Region Skånes ansvar oavsett personens ålder, liksom alla hjälpmedel till personer under 20 år.

Återlämning av hjälpmedel

När behovet av ett utlämnat hjälpmedel inte längre finns ska detta återlämnas till omsorgsförvaltningen. Normalt bör hjälpmedlet återlämnas inom tre veckor efter att man uppmanats om detta.


Återlämning av hjälpmedel ska göras till hjälpmedelsverksamheten på Kanslihusvägen 6, 281 35 Hässleholm. De har öppet alla dagar i veckan kl 07.00-19.00.

Hämtning av hjälpmedel

Hjälpmedelsverksamheten kan ombesörja hämtning av hjälpmedel till en kostnad av 1,17 procent av årets prisbasbelopp. Läs mer om årets prisbasbelopp.öppnas i nytt fönster Avgiften för hämtning av hjälpmedel ingår inte i högkostnadsskyddet.

 

Undantaget avgift för hämtning av hjälpmedel gäller liftar och sängar. Debitering sker inte heller när något

av dessa hjälpmedel byts mot ett annat eller när det ska förflyttas till en annan bostad.


Vid frågor kontakta hjälpmedelsassistent på telefon 0451-26 75 66 eller förrådshanterare på 0451-26 75 67.

Sidan uppdaterades 2020-01-30