Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985


Controller

Lilian Erlandsson
Telefon: 0451-26 87 53

Skicka meddelande till

Bli utförare av hemtjänst

  • Ingen giltig användare vald.

Här kan du som är intresserad av att bedriva hemtjänst läsa om hur du gör för att ansöka om att bli privat utförare i Hässleholms kommun.

Om valfrihet i hemtjänsten i Hässleholms kommun

Omsorgsnämnden i Hässleholms kommun beslutade 2018-10-02 om ett valfrihetssystem för hemtjänst och hemsjukvård för ordinärt boende i Hässleholms kommun. Syftet med valfrihetssystemet är att öka måluppfyllelsen gällande den enskildes inflytande över omsorg, service och vård. Valfrihetssystemet beskrivs i ett förfrågningsunderlag som hämtas antingen via Upphandlingsmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller Kommerslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Valfrihet i hemtjänsten i Hässleholms kommun

Valfrihetssystemet innebär att de som har hemtjänst får möjlighet att välja vilken utförare som ska leverera hemtjänsten. Utföraren kan vara Hässleholms kommuns hemtjänst eller en privat utförare. En privat utförare kan vara en enskild firma, aktiebolag, handelsbolag, stiftelse eller förening.


För att ingå i valfrihetssystemet ska privata utförare vara godkända av Hässleholms kommun. Kommunen prövar löpande ansökningar och fattar beslut om att godkänna och teckna avtal med ansökare som uppfyller de ställda kraven. Kraven på utförare formuleras i ett förfrågningsunderlag som beslutas av politikerna i omsorgsnämnden.


Hässleholms kommun erbjuder privata utförare att teckna tillsvidareavtal om att utföra hemtjänst och hemsjukvård i ordinärt boende i Hässleholms kommun. I valfrihetssystemet har kommunen delats in i fem geografiska områden och utförarna kan välja i vilka av dessa områden man vill utföra insatser. Utförarna har också möjlighet att begära en övre gräns för utförande av timmar i respektive område.

Privata utförare har möjlighet att erbjuda tilläggstjänster utöver de insatser som beställts av kommunen. Om utföraren erbjuder sådana tjänster ska informationen vara tydlig till brukaren att tilläggstjänster faktureras direkt till beställaren, om de omfattas av RUT-avdrag och att de inte ingår i det kommunala uppdraget.

Kommunens biståndshandläggare, organiserade på Myndighetskontoret, fattar beslut på uppdrag av omsorgsnämnden. När en person fått ett biståndsbeslut och har valt utförare, kontaktar handläggaren den utförare som personen har valt och gör en beställning av insatserna. Beställning av hemsjukvårdsinsatser görs av resursenheten på omsorgsförvaltningen. Brukaren har möjlighet att byta utförare.

 

Brukaren betalar avgiften för hemtjänsten och hemsjukvården till kommunen oavsett vem som är utförare.

Mer information

Hässleholms kommun inför valfrihetssystem för hemtjänsten enligt LOV, Lagen om valfrihet.

  • LOV är en lag: Lag (2008:962) om valfrihetssystem.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Förfrågningsunderlaget annonseras löpande, vilket innebär att det inte finns något slutgiltigt datum för att gå med i valfrihetssystemet.
  • Det finns ingen gräns för hur många utförare som kan ingå i ett valfrihetssystem enligt LOV. Alla privata utförare som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget blir godkända.
  • Den enskilde betalar samma avgift oavsett utförare.
  • Den enskilde kan byta utförare.

Sidan uppdaterades 2020-02-21