Kontakta kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985_


Verksamhetschef

Caroliina Hejdenberg Lind

Telefon: 0451-26 74 25

Myndighetschef
Yvonne Kvist
Telefon: 0451-26 87 52

Skicka meddelande till

Tolk

Hässleholms kommun erbjuder olika myndigheter, både inom och utom kommunen, hjälp att hitta professionella och godkända tolkar.

Landsting, kommuner, myndigheter och privata företag vänder sig till oss när de möter människor som har problem med att förstå eller göra sig förstådda på svenska språket. Såväl beställare som klient/patient kan begära tolk enligt gällande lagstiftning.

Vi erbjuder kontakttolkning, telefontolkning eller skriftlig översättning av ett 70-tal språk. Våra tolkar har genomgått, eller genomgår, utbildning enligt Tolk- och översättarinstitutets riktlinjer. Vi förmedlar även auktoriserad tolk om så önskas.

När du anlitar oss är det viktigt att känna till att våra tolkar är opartiska, har tystnadsplikt, att deras kunskaper är kontrollerade och att de kontinuerligt vidareutbildas.
Välkommen att kontakta oss!


Kontakt 
0451-26 88 38
  

e-post:

Mer information

Sidan uppdaterades 2019-09-30 av Helén Clargården