Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakta kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Biståndshandläggare


Barn och ungdom SoL/LSS
Telefon: 0451-26 75 06, 26 75 27

Vuxen SoL/LSS
Telefon: 0451-26 74 05

Bostad med särskild service för vuxna

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Boende med särskild service kan utformas på olika sätt. Det kan vara en gruppbostad med tillgång till personal dygnet runt som täcker den enskildes hela stödbehov. Insatsen kan även erhållas i form av servicebostad eller särskilt anpassad bostad med stöd av personal.

I insatsen bostad med särskild service ingår omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

Sidan uppdaterades 2016-05-25 av Cecilia Werne

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube