Kontakta kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

 

Case Manager
Cathrine Larsson
Telefon: 0709-71 70 15, 0451-26 64 65

Skicka meddelande till

Case Management

 • Ingen giltig användare vald.

Case management är en vård- och stödsamordnad insats för personer med psykisk funktionsnedsättning. Det är en återhämtningsinriktad arbetsmetod.

Arbetssättet utgår ifrån brukarens egna mål för förändring och inkluderar alla personer i nätverket. Det skapar ett ramverk för samverkan och ger personer med psykisk ohälsa möjlighet till ökat inflytande över sin rehabilitering.

Vilket stöd kan en Case manager ge?

 • Kartlägga din livssituation för att se vilka insatser du önskar och har behov av.
 • Coacha dig för att hitta de mål du vill arbeta mot.
 • Ge stöd med att hitta strategier för att klara av dina svårigheter i vardagen.
 • Bevaka rättigheter i samhället, kontakta och aktivera berörda myndigheter som behövs för att uppnå dina mål.
 • Ge stöd med att bjuda in till en resursgrupp med olika aktörer som du behöver för att uppnå ditt mål samt kontinuerlig uppföljning.
 • Läs mer om arbetsmetoden och vilket stöd Case management kan ge dig.PDF (pdf, 1.4 MB)

Vem kan få stöd av en Case manager?

 • Vuxna som drabbats av psykisk ohälsa som påverkar
  livssituationen och möjlighet till ett självständigt liv.
 • Den psykiska ohälsan kan även vara kombinerad med annan sjukdom eller funktionsnedsättning.

Kontakt

Skicka in din förfrågan till CM-teamet.PDF (pdf, 81.6 kB) En Case manager kontaktar dig om det bedöms att insatsen är aktuell för dig.

Mer information

Sedan 2008 har de sex kommunerna i nordöstra Skåne tillsammans med Psykiatri Skåne (Kristianstad och Hässleholm) samverkat kring utbildning och arbetsformer för personal som ska arbeta med Case Management.

Sidan uppdaterades 2019-09-13 av Louise Nordholm