Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakta kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00Psykisk funktionsnedsättning

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Du som behöver särskild hjälp på grund av psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om stöd utifrån dina behov.

Vuxenstöd och socialpsykiatri

Kommunens uppdrag är att hitta bra lösningar tillsammans med dig som är vuxen och lever med en psykisk funktionsnedsättning.
Det finns flera former av stöd som du kan ansöka om genom att kontakta en handläggare på handläggarkontoret.

Sidan uppdaterades 2017-06-21 av Louise Nordholm

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun