Socialförvaltningen

Postadress:

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress:

Tingshusgatan 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 31 Hässleholm

Telefon vx:

0451-26 70 00

Telefon reception:

0451-26 87 22 eller 0451-26 87 00

Verksamhetsområde Stöd och behandling,Barn och familj - Mobila Ungdomsteamet

Verksamhetschef

Gunnel Nordin

Telefon: 0451-26 88 83


Enhetschef

Fredrik Olofsson

Telefon: 0451-26 62 96

Besöksadress:

Mobila Ungdomsteamet

Stobygatan 3länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 39 Hässleholm                                                

Drog- och brottsförebyggande samordnare

Annica Nilsson

Telefon: 0451-26 67 77

Anna Sjöholm

Telefon: 0451-26 74 60

Skicka ett meddelande till:

Tobaksavvänjning i skolan

Det finns olika åtgärder som kan tas inom skolan i syfte att minska ungdomars nikotinanvändande.

Tobaksindustrin vet att ungdomar lättare utvecklar ett beroende av tobak och vill på det sättet rekrytera konsumenter till sina produkter. Beroendet är såväl fysiskt som psykiskt och abstinensen blir starkare i förhållande till hur länge och hur mycket nikotinisten använder tobak. Vanliga anledningar för ungdomar att sluta är kostnader och hälsoskäl. I Sverige dör varannan rökare av sin rökning och i snitt 12 år för tidigt. Varje år dör 12 000 rökare i Sverige vilket innebär 32 rökare per dag.


All legitimerad sjukvårdspersonal ska normalt sett kunna ge minst enkla råd avseende tobakssavvänjning. Barn och ungdomar under 18 år får inte köpa nikotinprodukter. I undantagsfall kan läkare skriva recept på läkemedel mot nikotinberoende.


Metoder

 • Elevhälsovård och primärvård:
  - Enkla råd (elevhälsovård och primärvård):
  Korta standardiserade råd, mindre än 5 minuter. Skadeverkningar, vinster, råd om hur gå tillväga, hänvisning till mer hjälp och stöd. Eventuellt kompletterat med informationsbroschyr
  - Rådgivande samtal (primärvård):
  MI-samtal, skriftlig information
  - Kvalificerat rådgivande samtal (primärvård):
  KBT och MI-samtal, uppföljning, flera samtal, eventuellt recept på läkemedel för tobaksavvänjning, längre än rådgivande samtal
 • Skriftligt program: "Sluta röka och snusa på 4 veckor". Boken finns att låna på högstadiers och gymnasiers skolbibliotek.
 • Ungdomsmottagningen Hässleholm: Tobaksavväjning, individuell och i grupp
  Ungdomsmottagningens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Appen Fimpaaa! Sveriges första sluta-röka-tjänst för unga. Ingen kostnad.
  Mer information om appen Fimpaaa!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Sluta röka-linjen: Gratis, anonymt och individuellt avvänjningsstöd via webb eller telefon, på olika språk. Finns även på Facebook, Twitter och Instagram.
  Sluta röka-linjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Information till föräldrar om tobaksfri skoltidöppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades 2015-06-04