Socialförvaltningen

Besöksadress

Tingshusgatan 1länk till annan webbplats

281 31 Hässleholm

Postadress

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen
281 80 Hässleholm

Kommunens växel:

0451-26 70 00

Socialförvaltningens reception:

0451-26 87 00

Mottagningsenhetens telefon:

0451-26 70 50

Individ och familjesupportens telefon:

0451-26 88 60

Vo Mottag, stöd och prevention

Avvikande besöksadress

Individ- och familjesupporten

Källarbäcksvägen 5länk till annan webbplats

281 39 Hässleholm
Löjtnant Granlunds väg 6länk till annan webbplats

281 52 Hässleholm
Löjtnant Granlunds väg 12länk till annan webbplats

281 52 Hässleholm

Familjens hus

Tredje Avenyen 27länk till annan webbplats

281 32 Hässleholm

(ingång från gården)

Tillståndsteamet

Löjtnant Granlundsväg 8länk till annan webbplats

281 52 Hässleholm

Skicka ett meddelande till:

Tobaksavvänjning i skolan

 • Ingen giltig användare vald.

Det finns olika åtgärder som kan tas inom skolan i syfte att minska ungdomars nikotinanvändande.

Tobaksindustrin vet att ungdomar lättare utvecklar ett beroende av tobak och vill på det sättet rekrytera konsumenter till sina produkter. Beroendet är såväl fysiskt som psykiskt och abstinensen blir starkare i förhållande till hur länge och hur mycket nikotinisten använder tobak. Vanliga anledningar för ungdomar att sluta är kostnader och hälsoskäl. I Sverige dör varannan rökare av sin rökning och i snitt 12 år för tidigt. Varje år dör 12 000 rökare i Sverige vilket innebär 32 rökare per dag.


All legitimerad sjukvårdspersonal ska normalt sett kunna ge minst enkla råd avseende tobakssavvänjning. Barn och ungdomar under 18 år får inte köpa nikotinprodukter. I undantagsfall kan läkare skriva recept på läkemedel mot nikotinberoende.


Metoder

 • Elevhälsovård och primärvård:
  - Enkla råd (elevhälsovård och primärvård):
  Korta standardiserade råd, mindre än 5 minuter. Skadeverkningar, vinster, råd om hur gå tillväga, hänvisning till mer hjälp och stöd. Eventuellt kompletterat med informationsbroschyr
  - Rådgivande samtal (primärvård):
  MI-samtal, skriftlig information
  - Kvalificerat rådgivande samtal (primärvård):
  KBT och MI-samtal, uppföljning, flera samtal, eventuellt recept på läkemedel för tobaksavvänjning, längre än rådgivande samtal
 • Skriftligt program: "Sluta röka och snusa på 4 veckor". Boken finns att låna på högstadiers och gymnasiers skolbibliotek.
 • Ungdomsmottagningen Hässleholm: Tobaksavväjning, individuell och i grupp
  Ungdomsmottagningens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Appen Fimpaaa! Sveriges första sluta-röka-tjänst för unga. Ingen kostnad.
  Mer information om appen Fimpaaa!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Sluta röka-linjen: Gratis, anonymt och individuellt avvänjningsstöd via webb eller telefon, på olika språk. Finns även på Facebook, Twitter och Instagram.
  Sluta röka-linjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Information till föräldrar om tobaksfri skoltidöppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades 2020-10-19