Socialförvaltningen

Postadress:

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress:

Tingshusgatan 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 31 Hässleholm

Telefon vx:

0451-26 70 00

Telefon reception:

0451-26 87 22 eller 0451-26 87 00

Verksamhetsområde Stöd och behandling,Barn och familj - Mobila Ungdomsteamet

Verksamhetschef

Gunnel Nordin

Telefon: 0451-26 88 83


Enhetschef

Fredrik Olofsson

Telefon: 0451-26 62 96

Besöksadress:

Mobila Ungdomsteamet

Stobygatan 3länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 39 Hässleholm                                                

Drog- och brottsförebyggande samordnare

Annica Nilsson

Telefon: 0451-26 67 77

Anna Sjöholm

Telefon: 0451-26 74 60

Skicka ett meddelande till:

Tobak

Vi vet idag att tobak kan vara en inkörsport till annat missbruk och studier pekar på att det finns ett samband mellan framförallt rökning och andra droger. Därför arbetar Hässleholms kommun bland annat för att verka för fler rökfria miljöer och begränsa ungdomars tillgång till tobak.

Tobaksfri skoltid

 I Hässleholms kommun arbetar vi aktivt mot användningen av tobak bland ungdomar. Under 2015 infördes Tobaksfri skoltid på samtliga skolor i kommunen.

 

Enligt Tobakslag (1993:581) är det förbjudet att röka på skolgårdar för alla som vistas på skolans område. För att ytterligare höja ambitionen och det hälsofrämjande arbetet har Hässleholms kommun implementerat Tobaksfri skoltid.

Skyltar som visar på en tobaksfri skoltid sitter ute på kommunens skolor.

Söker du själv stöd till att sluta röka eller snusa?

Vare sig du är storrökare, feströkare, snusare eller redan har slutat kan du ringa eller välja att bli uppringd av Sluta-Röka-Linjen. Tjänsten är gratis och ger dig individuellt anpassat stöd från utbildade tobaksavvänjare.

 

Kika in på Sluta-Röka-linjens hemsida här: Sluta-Röka-linjen ​länk till annan webbplatsdär du också kan ladda ner vårdguidens mobil-app som hjälper dig att bli rökfri.​

Sidan uppdaterades 2016-11-16