Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakta kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985


Folkhälsostrateg

Vidar Albinsson
Telefon: 0451-26 81 81

Skicka meddelande till

Folkhälsa och social hållbarhet

Twitter
 • Folkhalsa: RT @Folkhalsomynd: Skärpta regler för minskad illegal handel med tobaksvaror från och med i dag — Folkhälsomyndigheten https://t.co/c2pbbM9

 • Folkhalsa: RT @naturskyddsf: .@vansterpartiet får utmärkt miljöbetyg i vår granskning av EU-parlamentariker, med 91% bra miljöröster och ett tydligt m…

 • Folkhalsa: RT @AshOrg: More proof that it saves lives when cigarettes are not visibly on sale at the cash register! http://ow.ly/5Ieg50uf68J

 • Folkhalsa: RT @AndersHansen74: Världshälsoorganisationen WHO: presenterar riktlinjer hur vi förebygger demens. Fysisk aktivitet skyddar mot demens - o…

 • Folkhalsa: RT @drogforebyggare: På den nya hemsidan för tobaksfakta hittar ni bland annat detta inför nästa veckas tobaksfria dag! Händer i Sverige p…

 • Ingen giltig användare vald.

Det övergripande målet för folkhälsan är att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Din hälsa påverkas av dina egna val men även av ditt sociala sammanhang och de människor som du har omkring dig i din vardag.

Hälsan påverkas också i stor utsträckning av kommunala beslut som rör skola, parker, livsmedelstillsyn, cykelvägar, kulturella möten, boende och socialtjänst för att nämna några områden.

Alla verksamheter i kommunen kan påverka folkhälsan.


11 nationella målområden för folkhälsan

 1. Delaktighet och inflytande i samhället
 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
 3. Barns och ungas uppväxtvillkor
 4. Hälsa i arbetslivet
 5. Miljöer och produkter
 6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 7. Skydd mot smittspridning
 8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
 9. Fysisk aktivitet
 10. Matvanor och livsmedel
 11. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Sidan uppdaterades 2018-10-22 av Kenneth Englund

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun