Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakta kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985


Folkhälsostrateg

Vidar Albinsson
Telefon: 0451-26 81 81

Skicka meddelande till

Folkhälsa och social hållbarhet

Twitter
 • Folkhalsa: Nytt verktyg från Inna Feldman som ger evidensbaserade hälsoekonomiskt underlag för sociala investeringar för kommu… https://t.co/enUomh47rQ

 • Folkhalsa: Hälsodialog hos primärvården erbjuds alla 40-, 50- och 60-åringar i Västerbotten sedan lång tid. Evidens o hälsoeko… https://t.co/7xxy02Fq8m

 • Folkhalsa: RT @DrTedros: Imagine if an epidemic threatened to kill 41 million people every year. It’s already happening. This year. Last year. Next y…

 • Folkhalsa: RT @WHO_Europe: How much do you know about the #SDGs and how each one is relevant in the European Region? Take this quiz to test your knowl…

 • Folkhalsa: RT @sofiaspol: Trender i storstadsregioner lurar oss att dra generella slutsatser: Fler cyklar i Sthlm, men vi har aldrig cyklat så lite i…

 • Ingen giltig användare vald.

Det övergripande målet för folkhälsan är att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Din hälsa påverkas av dina egna val men även av ditt sociala sammanhang och de människor som du har omkring dig i din vardag.

Hälsan påverkas också i stor utsträckning av kommunala beslut som rör skola, parker, livsmedelstillsyn, cykelvägar, kulturella möten, boende och socialtjänst för att nämna några områden.

Alla verksamheter i kommunen kan påverka folkhälsan.


11 nationella målområden för folkhälsan

 1. Delaktighet och inflytande i samhället
 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
 3. Barns och ungas uppväxtvillkor
 4. Hälsa i arbetslivet
 5. Miljöer och produkter
 6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 7. Skydd mot smittspridning
 8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
 9. Fysisk aktivitet
 10. Matvanor och livsmedel
 11. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Sidan uppdaterades 2016-11-02 av Magnus Lindstrand

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun