Socialförvaltningen

Postadress:

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress:

Tingshusgatan 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 31 Hässleholm

Telefon vx:

0451-26 70 00

Telefon reception:

0451-26 87 22 eller 0451-26 87 00

Verksamhetsområde Barn och familj - Familjerättsenheten

Enhetschef

Therese Risberg

Telefon: 0451-26 87 20


Telefontider

Måndag, tisdag, onsdag samt fredag klockan 08:30-09:30. Torsdagar mellan klockan 13:00-14:00.

Telefon: 0451-26 87 24


Skicka ett meddelande till:

Vårdnad, boende och umgänge

Öppettider

Telefontider
Måndag, tisdag, onsdag samt fredag 08.30-9.30

torsdagar 13:00-14:00

 

Telefon 0451-26 87 24


  • Ingen giltig användare vald.

Du kan vända dig till familjerätten på socialförvaltningen om du behöver hjälp eller råd i familjerättsliga frågor.

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal kan hjälpa er att komma överens i viktiga frågor som rör ert barn.

Du kan komma på samtal tillsammans med ditt barns andra förälder, eller enskilt. Samtalet kan handla om vem som ska vara vårdnadshavare, var ditt barn ska bo, hur umgänget ska se ut eller frågor som rör barnets försörjning.

 

Om du kontaktar familjerätten på egen hand görs ingen registrering och det skrivs inga journalanteckningar.

Vårdnad

Att ha vårdnaden om ett barn är att ha ansvar för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran det har rätt till.

Att vårda ett barn, det vill säga att ge närhet, trygghet, kärlek och sköta om det, är inte samma sak som att ha vårdnaden. För det mesta är det samma person/personer som har vårdnaden om, och som vårdar barnet.

Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna har ansvar för att barnet får vad det behöver och har rätt till, det vill säga båda föräldrarna är barnets vårdnadshavare. Gemensam vårdnad betyder inte att barnet måste bo lika mycket hos båda sina föräldrar.

När föräldrarna inte bor ihop ska de tillsammans bestämma vem som ska vårda barnet och ha det hos sig, och hur barnet ska träffa den andra föräldern.

Enskild vårdnad innebär att en av föräldrarna har vårdnaden om barnet. Om föräldrar inte är överens om vem som ska ha vårdnaden, tar tingsrätten över ansvaret för beslutet. Tingsrätten kan begära en utredning från familjerätten vid socialförvaltningen.


Barns boende

Det är viktigt att vara lyhörd inför det enskilda barnets behov när man bestämmer var det ska bo. Behoven är olika för olika barn, bland annat beroende på barnets ålder. Ett barns behov av den ena eller andra föräldern kan också vara olika stort under olika perioder av uppväxten.

 

Många föräldrar bestämmer att barnet ska ha ett växelvis boende. Ett sådant boende ska vara för barnets bästa och inte av rättviseskäl för föräldrarna.


Om föräldrar inte kan komma överens, tar tingsrätten över ansvaret för beslutet. För att få tillräckligt med information för att kunna fatta ett beslut, kan tingsrätten begära en utredning från familjerätten vid socialförvaltningen.


Umgänge

Ett barn har rätt att umgås med den förälder som det inte bor tillsammans med. Hur ofta de ska träffas beror på vad som är bäst för barnet. De flesta föräldrar kommer själva, tillsammans med sina barn, överens om hur det ska gå till. Om de inte gör det tar tingsrätten över ansvaret för beslutet. Tingsrätten kan begära en utredning från familjerätten vid socialförvaltningen.

 

Ibland behöver någon annan vara med när ett barn träffar sin förälder, eller när ett barn ska hämtas eller lämnas till sin förälder, en s k umgängesstödperson.

 

Domstol kan besluta att föräldrar ska gå på samarbetssamtal. När domstol beslutar om samtal måste det göras en registrering och det skrivs även journalanteckningar.


Om du behöver hjälp ringer du till receptionen på socialförvaltningen 0451-26 87 22, eller kommunens växel 0451-26 70 00, och ber att få tala med någon på familjerätten. Du kan även nå handläggare på 0451-26 87 24, måndag - onsdag och fredagar mellan 08.30 - 09.30, samt torsdagar mellan 13:00-14:00.

 

Sidan uppdaterades 2018-05-29