Socialförvaltningen

Postadress:

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress:

Tingshusgatan 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 31 Hässleholm

Telefon vx:

0451-26 70 00

Telefon reception:

0451-26 87 22 eller 0451-26 87 00

Verksamhetsområde Barn och familj - Familjehemsenheten

Enhetschef

Lena Källström

Telefon: 0451-26 88 20

Familjehemssekreterare

Inger Olandersson

Telefon: 0451-26 88 96

Susanne Nordh
Telefon: 0451-26 88 76

Eileen Roxå

Telefon: 0451-26 87 12


Skicka ett meddelande till:

Kontaktfamilj

  • Ingen giltig användare vald.

Ibland behöver ett barn tid och omtanke av fler vuxna än de egna föräldrarna. Som kontaktfamilj tar ni emot ett barn i ert hem och låter barnet vara delaktig i ert familjeliv.

 

Är du intresserad av att bli kontaktfamilj?

Ring socialförvaltningen så hjälper vi dig 0451-26 87 00. 


Vem kan bli kontaktfamilj?

Det krävs ingen speciell utbildning för att bli kontaktfamilj och det finns ingen särskild mall för en kontaktfamilj. Det viktiga är att det finns tid och ork i er familj för att ta emot ytterligare ett barn.  

 

När ni anmält ert intresse till oss, så går vi tillsammans igenom vad det innebär att vara familjehem. Vi vet att ni troligen har många frågor.

Vi gör sedan en utredning för att försäkra oss om att ni har möjligheter att vara en bra kontaktfamilj åt barnet. Vi vill till exempel veta att du har en stabil hemsituation, samt tid och plats för barnet.

 

Det är alltid en frivillig insats från socialtjänsten att anlita en kontaktfamilj, det vill säga något som barnet eller ungdomen blir beviljat efter en ansökan av föräldrarna.

Vad innebär det att vara kontaktfamilj?

Det vanligaste är att barnet kommer till er familj en eller två helger per månad, enligt överenskommelse med barnets vårdnadshavare. Uppdragen ser olika ut utifrån att barn och ungdomar har olika behov.

 

Innan ni startar, har ni en träff med föräldrar och socialsekreterare för att gå igenom vad ert uppdrag ska innehålla och vilka mål ni ska sträva efter.

 

Att vara kontaktfamilj är att ha ett uppdrag från socialnämnden och likställs inte med en anställning. Som uppdragstagare får ni arvodesersättning för er insats, samt omkostnadsersättning som skall täcka era utgifter under uppdraget. Arvodesersättningen likställs inte med lön, men är skattepliktig.

 

Sidan uppdaterades 2018-05-07