Socialförvaltningen

Postadress:

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress:

Tingshusgatan 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 31 Hässleholm

Telefon vx:

0451-26 70 00

Telefon reception:

0451-26 87 22 eller 0451-26 87 00

Verksamhetsområde Barn och familj

Verksamhetschef

Annette Ekenberg

Telefon: 0451-26 62 74


Skicka ett meddelande till:

Familjehem

  • Ingen giltig användare vald.

Ibland behöver ett barn en bonusfamilj. En familj som ger stöd och kärlek när det inte fungerar hos föräldrarna.

 Väljer du att öppna din famn och ditt hem för ett barn som behöver dig, gör du en fantastisk insats och kan påverka barnets framtid.

 

Är du intresserad av att bli familjehem?

Ring socialförvaltningen så hjälper vi dig 0451-26 87 00. 


Är du ensamstående? Har du egen familj? Bor du på landet eller i stan? Oavsett hur din hemsituation ser ut kan du bli bonusfamilj, det vi kallar familjehem. Det finns många barn som behöver din trygghet, kärlek och omsorg, så vi vill gärna ha kontakt med dig. Din hjälp och ditt hjärta behövs.


Tillsammans går vi igenom vad det innebär att vara familjehem, vi vet att du troligen har många frågor. Vi gör sedan en utredning för att försäkra oss om att du har möjligheter att ge barnet ett bra hem. Vi vill till exempel veta att du har en stabil hemsituation, ordnad ekonomi, samt tid och plats för barnet.


Det finns många anledningar till varför ett barn behöver en bonusfamilj; föräldrarna kan till exempel ha problem med sjukdom, missbruk eller kriminalitet. Barnet kan också vara ensamt i Sverige eftersom han eller hon har flytt sitt hemland.


Barnets trygga famn

Oavsett anledning till att barnet inte fått rätt omsorg, så ska du vara dess trygga famn, och ge en ordnad och kärleksfull omvårdnad och uppväxt.

 

Barnen som är i behov av en bonusfamilj är allt från spädbarn till tonåringar. Ibland stannar de i familjehemmet en kortare tid, ibland hela barndomen.


Ett delat ansvar

Vi vet att det kan innebära mycket jobb med att vara familjehem, så vi finns här för dig. Vi ger dig stöd och handledning. Och vi samarbetar med alla runt barnet - dess föräldrar, socialsekreterare och andra som kanske finns i barnets närhet. Allt för att barnet ska få en trygg och bra uppväxt.


Ekonomisk ersättning

Den ekonomiska ersättning du får som familjehem består av två delar: arvodet får du för det uppdrag du utför och det är skattepliktigt, omkostnadsersättningen ska täcka utgifter för mat, kläder, boende, fritidsaktiviteter och annat som barnet behöver. Omkostnadsersättningen är skattefri. Ersättningarna följer Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer.

 

Sidan uppdaterades 2018-05-07 av Helén Clargården