Hässleholms kommun

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Överförmyndaren

281 80 Hässleholm

Överförmyndagens besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm


Överförmyndarens besökstid vardagar:

Måndag - fredag 10-12

Överförmyndarens telefontid:

Måndag, tisdag och torsdag 10-12

Telefon: 0451-26 60 10

Skicka meddelande till

God man, förvaltare och förmyndare

Öppettider

Överförmyndarens
besökstid vardagar:

Måndag - fredag 10-12

 

Telefontid:
Måndag, tisdag och
torsdag 10-12

0451-26 60 10


Överförmyndare

John Bruun

  • Ingen giltig användare vald.

Gode män, förvaltare och förmyndare står under tillsyn av en överförmyndare eller av överförmyndarnämnd. I Hässleholms kommun finns en överförmyndare som väljs av kommunfullmäktige för en period om fyra år.

Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser. En person som har god man eller förvaltare kallas för huvudman. Ställföreträdare är samlingsnamnet på de som har ett uppdrag som god man eller förvaltare. Överförmyndarens huvuduppgift är att utöva tillsyn över ställföreträdare samt att rekrytera nya ställföreträdare.


Att vara ställföreträdare är ett förtroendeuppdrag som innebär ett civilrättsligt förhållande mellan ställföreträdare och huvudman, det är inte Hässleholms kommun som är arbetsgivare. Det är till stor del ett ideellt arbete och ger möjlighet att göra skillnad för den enskilde individen. Överförmyndaren beslutar om skäligt arvode som betalas ut en gång per år.


Till intresseanmälan för att bli god man


Vem kan få en god man eller förvaltare

Om en person på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, kan en god man eller förvaltare förordnas för honom/henne.


Vad är skillnaden mellan god man och förvaltare

En god man är endast ett biträde till huvudmannen som har kvar sin rättshandlingsförmåga. Gode mannen måste få huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar utom de som berör den dagliga hushållningen.


En förvaltare har, inom ramen för sitt förordnande, ensam behörighet att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning. Den stora skillnaden är alltså att förvaltaren inte behöver ha huvudmannens samtycke för att företräda honom eller henne.


God man för ensamkommande barn

Om ett barn vid ankomsten till Sverige är skilt från båda sina föräldrar ska överförmyndaren förordna en god man enligt lagen om god man för ensamkommande barn. God man ska i föräldrarnas ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter.


Andra slags ställföreträdarskap

Förutom nämnda godmanskap och förvaltarskap finns även andra typer av ställföreträdarskap som står under överförmyndarens tillsyn, till exempel förmynderskap och  godmanskap för att bevaka rätt i dödsbo.


Sidan uppdaterades 2019-11-13