Socialförvaltningen

Postadress:

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress:

Tingshusgatan 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 31 Hässleholm

Telefon vx:

0451-26 70 00

Telefon reception:

0451-26 87 22 eller 0451-26 87 00

Verksamhetsområde Barn och familj - Familjerättsenheten

Enhetschef

Therese Risberg

Telefon: 0451-26 87 20


Telefontider

Måndag, tisdag, onsdag samt fredag klockan 08:30-09:30. Torsdagar mellan klockan 13:00-14:00.

Telefon: 0451-26 87 24


Skicka ett meddelande till:

Dödsboanmälan

  • Ingen giltig användare vald.

När den avlidnes tillgångar inte räcker till kan en dödsboanmälan göras. Dödsboanmälan kallas också för förenklad bouppteckning.

Vid varje dödsfall får dödsboet efter den som avlidit en bouppteckningsblankett som ska fyllas i och skickas till skattemyndigheten. En bouppteckning ska göras senast fyra månader efter ett dödsfall.

En bouppteckning kan ersättas av en dödsboanmälan. En förutsättning är att det inte finns någon fast egendom eller tomrätt i dödsboet, och att tillgångarna inte räcker till mer än begravningen och andra utgifter med anledning av dödsfallet.

 

Tillgångarna i boet ska i första hand användas till begravningskostnaderna. Om den avlidnes tillgångar inte räcker till begravningskostnaderna, kan dödsbodelägarna ansöka om ekonomiskt bistånd till kostnaden. Man kan få bistånd upp till ett halvt basbelopp med avdrag för tillgångarna i boet.

Dödsboanmälan ska göras i den kommun där den avlidne var bosatt.

Du kan vända dig till familjerättsenheten för att få mer information. Ring 0451-26 87 17 eller 0451-26 87 22.

På Skatteverkets hemsida finns mer information om bouppteckning och dödsboanmälan. Där hittar du också blanketter som du kan använda om du själv vill göra en bouppteckning.

Sidan uppdaterades 2019-08-05