Hässleholms kommun

Postadress

Begravningsombud

i Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Begravningsombud

Ernst Herslow

Telefon: 0707-19 33 72

Skicka meddelande till

Begravning

  • Ingen giltig användare vald.

Svenska kyrkan är ansvarig för begravningar i Sverige och är skyldig att se till att även de som inte är med i ett kristet samfund får en begravningsplats.

Begravningsverksamheten finansieras av en allmän begravningsavgift som alla betalar via skattsedeln. Det som ingår i begravningsavgiften är gravsättning, grav på allmän kyrkogård eller särskild gravplats, kremering, transporter och lokal för förvaring och begravningsceremoni.


Begravningsombud

Länsstyrelsen i respektive län utser begravningsombudet i varje kommun, efter förslag från kommunfullmäktige. I Hässleholms kommun är Ernst Herslow begravningsombud.


Ett begravningsombud företräder dig som inte är medlem i Svenska kyrkan. Ombudets uppgift är att se till att de som inte tillhör Svenska kyrkan får begravas på ett sätt som passar dem. Ombuden kontrollerar också att församlingarna beräknar begravningsavgiften på ett riktigt sätt.


Samtliga kyrkliga församlingar inom Hässleholms kommun ingår i verksamhetsområdet. Detta innebär följande församlingar: Farstorp, Hässleholm, Norra Åkarp, Röke, Sösdala, Tyringe, Vankiva, Verum, Vinslöv, Vittsjö och Västra Torup.


Du som inte är medlem i Svenska kyrkan kan kontakta begravningsombudet när du anser att dina intressen i frågor som berör begravningsverksamheten inte tillgodoses. Eller när du har frågor som rör möjligheterna till en begravning som inte ska utföras i Svenska kyrkans regi.

Sidan uppdaterades 2019-11-12