Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

 

SFI - utbildning i svenska för invandrare

Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

 

För dig som bor i bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Omsorgsförvaltningen tar ut avgifter för service, vård och omsorgsinsatser inom äldreomsorg och för personer med funktionsnedsättning. Avgifterna regleras i socialtjänstlagen och fastställs av kommunfullmäktige. De flesta avgifterna baseras på prisbasbeloppet, som fastställs av regeringen och justeras varje år.

Så här mycket kostar det 2019

Din kostnad för särskild service beror på vilken inkomst du har, dina boendekostnader samt om du erhåller dygnets alla
måltider, själv sköter dina måltider eller äter på något av
kommunens boenden/är beviljad matdistribution.

Måltider


Dygnets alla måltider
och/eller sondmat

3 810 kr/månad

Middag på kommunens
äldreboenden

60 kr/måltid

Distribuerad middag

60 kr/måltid +

Distributionsavgift

11 kr/måltidSärskild service

+0–2 089 kr/månad


Högsta avgift (=högkostnadsskydd)

Du betalar aldrig mer än 2 089 kronor per månad för
särskild service. Måltidsavgiften ingår inte i högkostnadsskyddet.

Hyran varierar, beroende på lägenhetens storlek och standard.

Om du har frågor om avgifter inom särskilt boende, ta kontakt med någon av våra kontaktpersoner. Här hittar du kontaktuppgifter till de som kan hjälpa dig.

 

Om du inte är nöjd med ditt avgiftsbeslut kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Malmö. Du har tre veckor på dig att överklaga. I bilagan till avgiftsbeslutet finns information om hur du överklagar.

Sidan uppdaterades 2019-10-18