Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

 

SFI - utbildning i svenska för invandrare

Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

 

För dig som bor hemma (ordinärt boende)

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Omsorgsförvaltningen tar ut avgifter för service, vård och omsorgsinsatser inom äldreomsorg och för personer med funktionsnedsättning. Avgifterna regleras i socialtjänstlagen och fastställs av kommunfullmäktige. De flesta avgifterna baseras på prisbasbeloppet, som fastställs av regeringen och justeras varje år.

Så här mycket kostar det 2019

Din kostnad beror på vilken inkomst du har, hur mycket och vilken slags hjälp du får, samt dina boendekostnader.


Hemtjänst

336 kr/timme

Avlösning som överstiger 10 tim/månad

336 kr/timme

Trygghetslarm

209 kr/månad

Extra larmklocka till trygghetslarm

78 kr/månad

Trygghetsuppringning

150 kr/månad

Hemsjukvård

419 kr/månad

Boendestöd

419 kr/månad

Distribuerad middag

60 kr/portion + 11 kr/portion i

distributionsavgift

Middag vid dagverksamhet

60 kr/portionKostnad för korttidsvistelse/

växelvård 2018


Korttidsvistelse/växelvård

70 kr/dygn för hemtjänst   (omvårdnad och service)

Mat/sondmat

127 kr/dygn


Högsta avgift (=högkostnadsskydd)

Du betalar aldrig mer än 2 089 kronor per månad samman-
lagt för hemtjänst, avlösning, trygghetslarm, extraklocka
till trygghetslarm, trygghetsuppringning, distributionsavgift,
hemtjänst vid korttidsvistelse/växelvård, boendestöd och
hemsjukvård. Måltidsavgiften ingår inte i högkostnadsskyddet.

Du betalar ingen avgift för:

  • Avlösning i hemmet 10 timmar per månad, därefter hemtjänstavgift
  • Dagverksamhet (måltiderna är avgiftsbelagda)
  • Uppsökande verksamhet
  • Samordnad vårdplanering
  • Behandling enligt smittskyddslagen
  • Egenvård

Om du har frågor om avgifter inom ordinärt boende, ta kontakt med någon av våra kontaktpersoner. Här hittar du kontaktuppgifter till de som kan hjälpa dig.

 

Om du inte är nöjd med ditt avgiftsbeslut kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Malmö. Du har tre veckor på dig att överklaga. I bilagan till avgiftsbeslutet finns information om hur du överklagar.

Sidan uppdaterades 2019-10-18