Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

För dig på korttidsvistelse/växelvård

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Omsorgsförvaltningen tar ut avgifter för service, vård och omsorgsinsatser inom äldreomsorg och för personer med funktionsnedsättning. Avgifterna regleras i socialtjänstlagen och fastställs av kommunfullmäktige. De flesta avgifterna baseras på prisbasbeloppet, som fastställs av regeringen och justeras varje år.

Kostnad för korttidsvistelse/växelvård 2019

Din kostnad beror på vilken inkomst du har, hur mycket hjälp du får, samt dina boendekostnader.


Korttidsvistelse/växelvård

70 kr/dygn för hemtjänst   (omvårdnad och service)Mat/sondmat

127 kr/dygn


Om du erhåller hemsjukvård när du är på korttidsvistelse och/eller växelvård debiteras hemsjukvårdsavgiften separat. Se nedan för högsta avgift.

Högsta avgift (=högkostnadsskydd)

Du betalar aldrig mer än 2 089 kronor per månad samman-
lagt för hemtjänst, avlösning, trygghetslarm, extraklocka
till trygghetslarm, trygghetsuppringning, distributionsavgift,
hemtjänst vid korttidsvistelse/växelvård, boendestöd och
hemsjukvård. Måltidsavgiften ingår inte i högkostnadsskyddet.

Om du har frågor om avgifter för korttidsvistelse eller växelvård, ta kontakt med någon av våra kontaktpersoner. Här hittar du kontaktuppgifter till de som kan hjälpa dig.

 

Om du inte är nöjd med ditt avgiftsbeslut kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Malmö. Du har tre veckor på dig att överklaga. I bilagan till avgiftsbeslutet finns information om hur du överklagar.

Sidan uppdaterades 2019-01-03 av Louise Nordholm