Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

För dig som bor på äldreboende (särskilt boende)

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Omsorgsförvaltningen tar ut avgifter för service, vård och omsorgsinsatser inom äldreomsorg och för personer med funktionsnedsättning. Avgifterna regleras i socialtjänstlagen och fastställs av kommunfullmäktige. De flesta avgifterna baseras på prisbasbeloppet, som fastställs av regeringen och justeras varje år.

Din kostnad för hemtjänst i särskilt boende beror på vilken inkomst du har samt dina boendekostnader.

Så här mycket kostar det 2018

 

Hemtjänst (omvårdnad
och service)

+ 0-2 044 kr/månad för hemtjänst (omvårdnad och service)Dygnets alla måltider och/eller sondmat

3 720 kr/månad


Högsta avgift (=högkostnadsskydd)

Du betalar aldrig mer än 2 044 kronor per månad för den omvårdnad och service som du erhåller på ett äldreboende. Måltidsavgiften ingår inte i högkostnadsskyddet.

Hyran är olika hög, beroende på lägenhetens storlek och standard. Här nedan anger vi lägsta respektive högsta månadshyra på äldreboendena. På Ehrenborg, Hemgården, Nybo och Solgården avser det högsta beloppet hyra för en dubblett.


Så här mycket betalar du i hyra på våra äldreboenden

Björkhaga

2 871 – 3 761 kr

Ehrenborg

4 273 – 7 214 kr

Ekegården

4 282 – 4 791 kr

Hemgården

3 139 – 5 588 kr

Högalid

3 774 – 4 791 kr

Kaptensgården

4 894 – 4 994 kr

Nybo

3 762 – 5 395 kr

Sjögläntan

3 404 – 5 589 kr

Skansenhemmet

3 584 – 5 862 kr

Solgården

2 959 – 5 365 kr

Äldreboende som drivs i
enskild regi

4 165 kr

 

Hyran höjs årligen per den 1 april.

Om du har frågor om avgifter inom särskilt boende, ta kontakt med någon av våra kontaktpersoner. Här hittar du kontaktuppgifter till de som kan hjälpa dig.

 

Om du inte är nöjd med ditt avgiftsbeslut kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Malmö. Du har tre veckor på dig att överklaga. I bilagan till avgiftsbeslutet finns information om hur du överklagar.

Sidan uppdaterades 2018-12-10 av Louise Nordholm

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun