Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

För dig som bor i bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Omsorgsförvaltningen tar ut avgifter för service, vård och omsorgsinsatser inom äldreomsorg och för personer med funktionsnedsättning. Avgifterna regleras i socialtjänstlagen och fastställs av kommunfullmäktige. De flesta avgifterna baseras på prisbasbeloppet, som fastställs av regeringen och justeras varje år.

Så här mycket kostar det 2018

Din kostnad för särskild service beror på vilken inkomst du har, dina boendekostnader samt om du erhåller dygnets alla
måltider, själv sköter dina måltider eller äter på något av
kommunens boenden/är beviljad matdistribution.

Måltider


Dygnets alla måltider
och/eller sondmat

3 720 kr/månad

Middag på kommunens
äldreboenden

59 kr/måltid

Distribuerad middag

59 kr/måltid +

Distributionsavgift

10 kr/måltidSärskild service

+0–2 044 kr/månad

 

Högsta avgift (=högkostnadsskydd)

Du betalar aldrig mer än 2 044 kronor per månad för
särskild service. Måltidsavgiften ingår inte i högkostnadsskyddet.

Hyran är olika hög, beroende på lägenhetens storlek och standard.

Om du har frågor om avgifter inom särskilt boende, ta kontakt med någon av våra kontaktpersoner. Här hittar du kontaktuppgifter till de som kan hjälpa dig.

 

Om du inte är nöjd med ditt avgiftsbeslut kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Malmö. Du har tre veckor på dig att överklaga. I bilagan till avgiftsbeslutet finns information om hur du överklagar.

Sidan uppdaterades 2018-01-08 av Louise Nordholm

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun