Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

 

SFI - utbildning i svenska för invandrare

Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

 

Avgifter

Omsorgsförvaltningen tar ut avgifter för service, vård och omsorgsinsatser inom äldreomsorg och för personer med funktionsnedsättning. Avgifterna regleras i socialtjänstlagen och fastställs av kommunfullmäktige. De flesta avgifterna baseras på prisbasbeloppet, som fastställs av regeringen och justeras varje år.

Prisbilaga för avgifter 2020

Din kostnad beror på vilken inkomst du har, hur mycket och vilken slags hjälp du får, samt dina boendekostnader.

Prisbasbelopp

47 300 kr

Maxtaxa per månad*

2 125 krMinimibelopp (ska täcka personliga omkostnader)


Ensamstående (61 år och äldre)

5 339 kr

Ensamstående (yngre än 61 år)

5 873 kr

Makar/sambo (61 år och äldre)

4 512 kr

Makar/sambo (yngre än 61 år)

4 963 kr

Avdrag för förmåner i vård och omsorgsboende per månad

481 kr


Fördjupad information om aktuella avgifter finns under respektive sida i menyn.


*Maxtaxan i Hässleholms kommun omfattar

 • Hemtjänst
 • Hemsjukvård
 • Boendestöd
 • Trygghetslarm
 • Extra larmklocka
 • Larminstallation
 • Trygghetsuppringning
 • Distributionsavgift för mat
 • Korttids- och växelvårdsboende
 • Avlösning

Kan du ha rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen. En enkel tumregel är att du som är ensamstående och har en månadsinkomst omkring eller lägre än 15 000 kronor efter skatt bör kontrollera om du kan ha rätt till bostadstillägg. För gifta gäller andra belopp. Gör en beräkning för att se om du kan ha rätt till bostadstillägglänk till annan webbplats

 

Du som är nära anhörig till någon som inte längre själv kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter kan ansöka om bostadstillägg för dennes räkning via pensionsmyndigheten.se.länk till annan webbplats

V‌i kan svara på dina frågor


Hemtjänstområde

Äldreboende

Vinslöv

Sjögläntan

Hässleholm öster

Högalid

Vittsjö

Skansenhemmet


Privata vårdhem

Kontakt


0451 – 26 70 10
Hemtjänstområde

Äldreboende

Tyringe

Hemgården

Sösdala

Björkhaga

Hässleholm centrum

Ehrenborg

Hässleholm norr (ink. Stoby och Ballingslöv)

EkegårdenKontakt:


0451 – 26 74 11
Hemtjänstområde

Äldreboende

Bjärnum

Nybo

Hässleholm väster 1

Kaptensgården

Hässleholm väster 2Hästveda

SolgårdenFunktionsnedsättning stöd och service
Kontakt:


0451 – 26 88 58


 

Sidan uppdaterades 2020-10-19 av Louise Nordholm

 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.