Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

 

SFI - utbildning i svenska för invandrare

Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

 

Avgifter

 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.

Omsorgsförvaltningen tar ut avgifter för service, vård och omsorgsinsatser inom äldreomsorg och för personer med funktionsnedsättning. Avgifterna regleras i socialtjänstlagen och fastställs av kommunfullmäktige. De flesta avgifterna baseras på prisbasbeloppet, som fastställs av regeringen och justeras varje år.

Prisbilaga för avgifter 2020

Din kostnad beror på vilken inkomst du har, hur mycket och vilken slags hjälp du får, samt dina boendekostnader.

Prisbasbelopp

47 300 kr

Maxtaxa per månad*

2 125 krMinimibelopp (ska täcka personliga omkostnader)


Ensamstående (61 år och äldre)

5 339 kr

Ensamstående (yngre än 61 år)

5 873 kr

Makar/sambo (61 år och äldre)

4 512 kr

Makar/sambo (yngre än 61 år)

4 963 kr

Avdrag för förmåner i vård och omsorgsboende per månad

481 kr


Fördjupad information om aktuella avgifter finns under respektive sida i menyn.


*Maxtaxan i Hässleholms kommun omfattar

 • Hemtjänst
 • Hemsjukvård
 • Boendestöd
 • Trygghetslarm
 • Extra larmklocka
 • Larminstallation
 • Trygghetsuppringning
 • Distributionsavgift för mat
 • Korttids- och växelvårdsboende
 • Avlösning

Kan du ha rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen. En enkel tumregel är att du som är ensamstående och har en månadsinkomst omkring eller lägre än 15 000 kronor efter skatt bör kontrollera om du kan ha rätt till bostadstillägg. För gifta gäller andra belopp. Gör en beräkning för att se om du kan ha rätt till bostadstillägglänk till annan webbplats

 

Du som är nära anhörig till någon som inte längre själv kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter kan ansöka om bostadstillägg för dennes räkning via pensionsmyndigheten.se.länk till annan webbplats

V‌i kan svara på dina frågor


Hemtjänstområde

Äldreboende

Vinslöv

Sjögläntan, Vinslöv

Hässleholm öster

Högalid, Hässleholm

Hässleholm norr

Enskilda vårdgivare

Jag kan svara på din fråga:


Tina Kivivuori

0451 – 26 70 10

Maila till TinaHemtjänstområde

Äldreboende

Tyringe

Hemgården, Tyringe

Sösdala

Björkhaga, Sösdala

Hässleholm centrum

Ehrenborg, Hässleholm


Ekegården, Hässleholm

Jag kan svara på din fråga:


Gunilla Dahlberg

0451 – 26 74 11

Maila till GunillaHemtjänstområde

Äldreboende

Bjärnum

Nybo, Bjärnum

Vittsjö

Skansenhemmet, Vittsjö

Hästveda

Solgården, Hästveda

Hässleholm väster

Kaptensgården, Hässleholm

Jag kan svara på din fråga:


Anna Reimer

0451 – 26 88 58

Maila till AnnaAvgifter inom LSS


mat, transporter, fritidsverksamhet, korttidstillsyn, korttidsvistelse m.m.


Jag kan svara på din fråga:


Ingrid Nyman

0451 – 26 87 64

Maila till Ingrid

Sidan uppdaterades 2020-02-21