Tidningen Anhöringen beskriver hur Hässleholm tänker kring och arbetar med anhörigstöd. Den delas årligen ut till alla hushåll i Hässleholms kommun.

 

Vill du ha exemplar av den tryckta tidningen (från 2015 och framåt) skickade till dig? Hör av dig till anhorigstod@hassleholm.se.

 

Du kan även få tidningen i digitalt format som en pdf-fil.