Kontakta kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Anhörigstrateg

Stina Lindén
Telefon 0451-26 87 36

Frivilligsamordnare/Anhörigkonsulent
Gunilla Andersson
Telefon 0451-26 87 37

Skicka meddelande till

Anhörigsituationer

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Du som anhörig kan vara i olika situationer beroende på var den närstående du stöttar befinner sig.

Barn och unga kan vara anhöriga, riskera att fara illa genom sin livssituation, och befinna sig i alla de situationer som listas nedan. De kan till exempel ha sjuka föräldrar, missbrukande föräldrar, föräldrar som är frihetsberövade. Dessa barn riskerar att fara illa om de hamnar i ett allt för stort omsorgsansvar. Att se, uppmärksamma och stötta dessa barn är en viktig uppgift som kommunen delar med många andra aktörer.

Hässleholms kommun deltar sedan 2016 i ett utvecklingsprojekt initierat av Nka,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att bli ännu bättre på att ta hand om barn och unga som är anhöriga, far illa, eller riskerar att fara illa.


Om du som medborgare är orolig för att ett barn far illa eller riskerar att fara illa anmäler du genast till socialförvaltningen.


BRIS hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns mer information om situationen med barn som far illa, eller riskerar att fara illa.


Utöver den hjälp som barn och unga får genom barnhälsovård och skolornas elevhälsa finns i Hässleholms kommun Barn- och ungdomssupporten. BUS har bland annat stödgrupper för barn vars närstående har missbruksproblematik. Du når dem på 0451-26 88 60.   


Till dig som är ung!

Är du barn eller ungdom och har en alltför tuff livssituation kan du hitta mer info om vart du kan vända dig här: Hjälp till dig som är barn och ungdom.


Om du går i skolan kan du i förtroende vända dig till din klassföreståndare, din mentor, till kuratorn på din skola eller till skolprästen. De kan hjälpa dig att hitta rätt hjälp och stöd.


Jag vill vetalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en sida som berättar allt om dina rättigheter vid brott. Har någon slagit dig, hotat dig, mobbat dig eller tagit dina saker? Du är inte ensam. Det finns hjälp.


Lever du tillsammans med någon som är psykiskt sjuk så kan Kulinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kanske vara en hjälp för dig.


Om du har en familjemedlem som sitter i fängelse, häkte eller frivård kan du vända dig till Buffflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Dit kan du vända dig för att få svar på dina frågor eller stöd och hjälp när det känns svårt.​

Om du inte riktigt vet vart du ska vända dig kan du höra av dig till Barn- och ungdomssupporten, tel nr 0451-26 88 60. De finns på Källarbacksvägen 5 i Hässleholm. De tar emot för individuella samtal, men har även gruppverksamhet för dig som är barn och ungdom.


Andra som kan hjälpa med information, råd och stöd:

Om din närstående drabbats av långvarig fysisk sjukdom, t.ex. sviterna efter en stroke, har du rätt till stöd och hjälp från kommunen. I texten nedan länkar vi vidare till informationssidor om olika hjälp- och stödinsatser. Dessa vänder sig i tilltalet till din närstående, men insatserna som beskrivs på sidorna kan vara ett stöd även för dig som anhörig.

Stöd och hjälp från kommunen kan till exempel röra sig om rehabiliteringsinsatser eller att hemsjukvården kommer på regelbundna besök.

Om din närstående vistats på sjukhus för akuta insatser görs en vårdplanering på sjukhuset före hemgång, med dina och din närståendes behov i centrum. Här deltar kommunens vårdplanerare, bland andra biståndshandläggare. Vid detta tillfälle ansöker ni om de hjälpinsatser som ni behöver.

Om du inte riktigt vet vilka hjälpinsatser du och din närstående kan ha rätt till vänder du dig till kommunens biståndshandläggare. Ring kommunens växel, 0451 - 26 70 00, och beskriv ditt ärende, så kopplas du till rätt handläggare.


Även Individ- och familjesupporten på socialförvaltningen kan vara ett stöd för dig som anhörig. De erbjuder individuellt stöd obereonde av din närståendes problematik.

Om du är anhörig till en äldre närstående som är i behov av din hjälp och din omvårdnad, kan du få hjälp att klara av denna situation. I texten nedan länkar vi vidare till informationssidor om olika hjälp- och stödinsatser. Dessa vänder sig i tilltalet till din närstående, men insatserna som beskrivs på sidorna är ett stöd även för dig som anhörig.


Ni kan få hjälp i hemmetöppnas i nytt fönster med till exempel tvätt, städning, inköp med mera, men även med själva omvårdnaden. Vi tar dagligen emot samtal från anhöriga medborgare som behöver vår assistans för att klara av sin vardag. Tveka inte att höra av dig.

Ring kommunens växel, 0451-26 70 00, och beskriv ditt ärende. Be att få bli kopplad till biståndshandläggare.


Nedan följer ytterligare ett par exempel på Hässleholms hjälpinsatser till dig som är anhörig:

  • Växelvård innebär att vård ges till exempel tre veckor hemma och en vecka på ett korttidsboende.
  • Korttidsplats innebär att den som normalt vårdas hemma får vistas på ett särskilt boende/gruppbostad under en period. Då får du som anhörig möjlighet till egen tid, och kan göra det du inte har möjlighet att göra annars.
  • Kan du inte ens för korta stunder lämna din närstående kan du få hjälp av hemtjänstpersonal. De kommer hem till er och avlöser dig, för att du ska kunna umgås med vänner, vårda dina sociala kontakter och uträtta ärenden. Detta kallas avlösning. Tio timmar  i hemmet per månad är avgiftsfria. Du kan få fler timmar beviljade men dessa är inte kostnadsfria. Tveka inte att höra av dig om du undrar mer om detta stöd!
  • Hässleholms kommuns särskilda boenden, vilka är till för de personer som inte längre kan bo kvar hemma, finns på flera ställen i våra orter. På varje boende finns anhörigombud. De erbjuder samtal för er anhöriga, anordnar anhörigträffar med mera.

I texten nedan länkar vi vidare till informationssidor om olika hjälp- och stödinsatser. Dessa vänder sig i tilltalet till din närstående, men insatserna som beskrivs på sidorna är ett stöd även för dig som anhörig.


Hjälp och stöd till handikappade, funktionsnedsatta och anhöriga


Även Individ- och familjesupporten erbjuder stöd för dig som anhörig. Känner du att du kört fast i ditt anhörigskap, att du behöver hjälp för egen del? På Individ- och familjesupporten får du individuellt stöd obereonde av din närståendes problematik.

Psykisk ohälsa kan ta sig många olika uttryck. Det kan handla om lättare psykiska besvär som en kan hantera själv, eller med hjälp av familj och vänner. Är det akuta besvär ringer du alltid 112.

Det kan vara svårt för dig som anhörig att dra gränsen för vad som är lättare och vad som är allvarligare psykisk ohälsa. Om du oroar dig för en närståendes psykiska hälsa kan du ringa Stöttecenteröppnas i nytt fönster för att ventilera dina tankar. Telefon: 0451-26 70 12.


Om din närstående får vård/omsorg inom socialpsykiatrins verksamheter i Hässleholms kommun  uppmärksammas du som anhörig även genom den modell som heter Case Management.


Här kan du läsa mer om vilken hjälp som finns att få för din närstående som är drabbad av psykisk ohälsa: Psykiatri Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Inom regionens psykiatri finns också ett strukturerat stöd till de barn som är anhöriga till psykiskt sjuka. Läs mer här: Barn som anhörigalänk till annan webbplats.


Även Individ- och familjesupporten erbjuder stöd för dig som anhörig. Känner du att du kört fast i ditt anhörigskap, att du behöver hjälp för egen del? Hos Individ- och familjesupporten får du individuellt stöd obereonde av din närståendes problematik.


En hel del föreningar välkomnar dig som är anhörig, t.ex. Libra i Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för dig som är anhörig till någon som är deprimerad eller har bipolär sjukdom.

Socialförvaltningen erbjuder hjälp till missbrukare och även till dig som är anhörig.


Även på webben finns stöd att få.
Anhörigstödet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster erbjuder hjälp till dig som är anhörig. Här får du konkreta råd, möjlighet till kontakt med andra anhöriga via nätet samt länkar till ytterligare information om anhörigstöd vid olika former av missbruk.


En bra plats - anhörigstöd på webben - kan också vara ett alternativ: www.enbraplats.se. Läs mer om detta stöd under den gula fliken En bra plats

Lever du nära någon som är våldsam finns det hjälp att få via kommunens familjefridsteam.

Individ- och familjesupporten vänder sig till alla vuxna med anhörigproblematik. Har du kört fast i din anhörigrelation och/eller upplever att du behöver eget stöd kan Individ- och familjesupporten vara ett alternativ för dig.


Har du eller din närstående problem med er ekonomi kan du vända dig till:

Hässleholms budget- och skuldrådgivning

Sidan uppdaterades 2020-05-08