Anhörigrådet är ett informationsforum och en samverkansgrupp i Hässleholms kommun. Här möts föreningar med anhörigperspektiv med personal från förvaltningarna och politiker från nämnderna.


Föreningar som deltar i anhörigrådet: