Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakta kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Anhörigstrateg

Stina Lindén
Telefon 0451-26 87 36

Frivilligsamordnare/Anhörigkonsulent
Gunilla Andersson
Telefon 0451-26 87 37

Skicka meddelande till

Anhörigstöd

Anhörigstöd är ett brett begrepp, och omfattar många olika verksamheter. Här hittar du information om Hässleholms kommuns stöd till anhöriga. Nedan hittar du såväl aktuella arrangemang, caféer och cirklar, som information om olika anhörigsituationer.

Händer sträckta upp mot himlen

Till dig som är anhörig

Har du frågor eller funderingar i din anhörigsituation är du alltid välkommen att höra av dig till oss för ett samtal.

 

Anhörigkonsulent Gunilla Andersson, 0451-26 87 37 eller gunilla.andersson@hassleholm.se.

 

Anhörigstrateg Stina Lindén, 0451-26 87 36 eller stina.linden@hassleholm.se.

För dig som är anhörig finns det möjlighet att delta i våra cirklar och träffar.  Läs mer om dem genom att klicka på länkarna nedan. Välkommen!

  

En cirkel för anhöriga, av allmän karaktär, startar torsdagen den 28 februari kl. 18.00. 

Läs mer härPDF (pdf, 413.5 kB)


Välkommen på anhörigcafé första fredagen i månaden, med start den 11/1 på Senioren kl. 10-12. Läs mer härPDF (pdf, 127.2 kB)

 

Du som är anhörig till demenssjuk är även välkommen på demens- och anhörigcafé med start den 18/1 på Senioren kl. 10-12. Läs mer härPDF (pdf, 345.1 kB)


Vi anordnar, efter intresseanmälningar, även skrivarcirkel och läsecirkel för anhöriga. Hör av dig till Stina Lindén eller ring 0451-26 87 36 om du är intresserad av att delta eller vill veta mer.

Mindfulness för anhöriga - under våren startar en kurs i mindfulness för dig som befinner dig i en anhörigsituation. Om du är intresserad, kontakta kursledare Gunilla Andersson, 0451-26 87 37, eller läs mer om kursen.PDF (pdf, 269.4 kB)

Ett flertal föreningar som erbjuder stöd till anhöriga samlas i Anhörigrådet. Läs mer under rubriken Anhörigrådet i menyn till vänster.


Listan nedan presenterar alla föreningar och organisationer i Hässleholm som vänder sig (även) till anhöriga. Klicka så kommer du till deras hemsidor.


Al-Anonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anhörigföreningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Demensföreningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Diabetsföreningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Epilepsiföreningen Norra Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

FUBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hjärt Lunglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

HRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nar-Anonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Neuro
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Spelberoendes föreninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Strokelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Ytterligare föreningar finns på regional nivå, eller i våra grannkommuner, men saknar lokal representation i Hässleholm:

Attentionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Autism- och Aspbergerförbundetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Cancerkompisarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Libra Skåne/Balanslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

OCD-föreningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
SPESlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vi som förlorat ett barnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hässleholms kommun erbjuder anhörigstöd via nätet, på sidan En bra plats™. Ett dygnet-runt-stöd för dig som gärna tar del av nyheter och kommunicerar via nätet.


Här får du tillgång till:


  • en kontaktperson inom kommunen för råd och stöd
  • lättillgänglig information, forskning och fakta
  • en säker plats på nätet för erfarenhetsutbyte med andra anhöriga


Du är anonym och kan själv avsluta ditt konto när du vill.


Se informationsfilm om En bra platslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Här kan du gå med i En bra platslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Demenslotsen bygger på erfarenheter och kunskap från de som själva är anhöriga till en person med demenssjukdom och från medarbetare som möter anhöriga i sina yrkesroller. Det är en digital vägvisare som ger dig som är anhörig relevant information när du behöver den. Råd och tips portioneras ut längs resans gång, beroende på var din närstående befinner sig i sitt sjukdomsförlopp.

 

Du får tips på vart du kan vända dig samt praktiska råd som exempelvis om förberedelser efter en demensdiagnos och om hur det går till att ordna en plats på ett vårdboende.

 

Lär dig mer om hur du använder Demenslotsen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är du anhörig och känner att din situation är för tuff för att du ska reda den själv? Då har du rätt till stöd.

 

Anhörig är du om du stödjer, vårdar eller har omsorg om någon närstående som inte klarar sig själv. Som anhörig har du rätt till hjälp och stöd från kommunen för att du inte själv ska riskera att drabbas av problem. Det kan vara mycket arbetssamt att vara anhöriga och bära ett allt för stort omsorgsansvar.

 

En anhörig kan vara partner eller släkting, men även vänner, grannar, tränare, lärare, eller liknande räknas in i anhörigbegreppet.

Om du inte hittar rätt med hjälp av de gula listerna nedan kan du ringa till kommunens växel och beskriva ditt ärende, 0451-26 70 00. De kopplar dig då till rätt verksamhet.

Du kan också ringa till omsorgsförvaltningens anhörigkonsulent, 0451-26 87 37 eller till kommunens anhörigstrateg, 0451-26 87 36. De kan hjälpa dig att hitta rätt.

 

Varmt välkommen att höra av dig!

 

Läs mer härPDF (pdf, 104.1 kB)

Anhörigstödet i Hässleholms kommun har utvecklats under flera år. Du kan följa en del av historiken i de nummer av tidningen Anhöringen som finns här på hemsidan. Vi har kommit en bra bit på väg men allt kan bli bättre. Om du har tankar, idéer och önskemål om vilka hjälp- och stödinsatser som vi kan utveckla hör du av dig till Hässleholms anhörigstrateg på 0451-26 87 36 eller skickar ett mejl till stina.linden@hassleholm.se

Barn och unga kan vara anhöriga, riskera att fara illa genom sin livssituation, och befinna sig i alla de situationer som listas nedan. De kan till exempel ha sjuka föräldrar, missbrukande föräldrar, föräldrar som är frihetsberövade. Dessa barn riskerar att fara illa om de hamnar i ett allt för stort omsorgsansvar. Att se, uppmärksamma och stötta dessa barn är en viktig uppgift som kommunen delar med många andra aktörer.

Hässleholms kommun deltar sedan 2016 i ett utvecklingsprojekt intitierat av Nka,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att bli ännu bättre på att ta hand om barn och unga som är anhöriga, far illa, eller riskerar att fara illa.


Om du som medborgare är orolig för att ett barn far illa eller riskerar att fara illa anmäler du genast till socialförvaltningen.


BRIS hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns mer information om situationen med barn som far illa, eller riskerar att fara illa.


Utöver den hjälp som barn och unga får genom barnhälsovård och skolornas elevhälsa finns i Hässleholms kommun Barn- och ungdomssupporten. BUS har bland annat stödgrupper för barn vars närstående har missbruksproblematik. Du når dem på 0451-26 88 60. Läs mer om dem i 2015 års nummer av Anhöringen,PDF (pdf, 2.5 MB) sid. 7, 10-11 och 12.    

Till dig som är ung!

Är du barn eller ungdom och har en alltför tuff livssituation kan du hitta mer info om vart du kan vända dig här: Hjälp till dig som är barn och ungdom

Om du går i skolan kan du i förtroende vända dig till din klassföreståndare, din mentor, till kuratorn på din skola eller till skolprästen. De kan hjälpa dig att hitta rätt hjälp och stöd.


Jag vill vetalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en sida som berättar allt om dina rättigheter vid brott. Har någon slagit dig, hotat dig, mobbat dig eller tagit dina saker? Du är inte ensam. Det finns hjälp.


Lever du tillsammans med någon som är psykiskt sjuk så kan Kulinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kanske vara en hjälp för dig.

 

Om du har en familjemedlem som sitter i fängelse, häkte eller frivård kan du vända dig till Buffflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Dit kan du vända dig för att få svar på dina frågor eller stöd och hjälp när det känns svårt.​

Om du inte riktigt vet vart du ska vända dig kan du höra av dig till Barn- och ungdomssupporten, tel nr 0451-26 88 60. De finns på Källarbacksvägen 5 i Hässleholm. De tar emot för individuella samtal, men har även gruppverksamhet för dig som är barn och ungdom.


Andra som kan hjälpa med information, råd och stöd:

Om din närstående drabbats av långvarig fysisk sjukdom, t.ex. sviterna efter en stroke, har ni rätt till stöd och hjälp från kommunen. I texten nedan länkar vi vidare till informationssidor om olika hjälp- och stödinsatser. Dessa vänder sig i tilltalet till din närstående, men insatserna som beskrivs på sidorna kan vara ett stöd även för dig som anhörig.

Stöd och hjälp från kommunen kan till exempel röra sig om rehabiliteringsinsatser eller att hemsjukvården kommer på regelbundna besök.

Om din närstående vistats på sjukhus för akuta insatser görs en vårdplanering på sjukhuset före hemgång, med dina och din närståendes behov i centrum. Här deltar kommunens vårdplanerare, bland andra biståndshandläggare. Vid detta tillfälle ansöker ni om de hjälpinsatser som ni behöver.

Om du inte riktigt vet vilka hjälpinsatser du och din närstående kan ha rätt till vänder du dig till kommunens biståndshandläggare. Ring kommunens växel, 0451 - 26 70 00, och beskriv ditt ärende, så kopplas du till rätt handläggare.


Även NovumPDF (pdf, 254.2 kB) kan vara ett stöd för dig som anhörig. De erbjuder individuellt stöd obereonde av din närståendes problematik.

Om du är anhörig till en äldre närstående som är i behov av din hjälp och din omvårdnad, kan du få hjälp att klara av denna situation. I texten nedan länkar vi vidare till informationssidor om olika hjälp- och stödinsatser. Dessa vänder sig i tilltalet till din närstående, men insatserna som beskrivs på sidorna är ett stöd även för dig som anhörig.

Ni kan få hjälp i hemmetöppnas i nytt fönster med till exempel tvätt, städning, inköp med mera, men även med själva omvårdnaden. Vi tar dagligen emot samtal från anhöriga medborgare som behöver vår assistans för att klara av sin vardag. Tveka inte att höra av dig.

Ring kommunens växel, 0451-26 70 00, och beskriv ditt ärende. Be att få bli kopplad till biståndshandläggare.

 

Även Fixarhjälpen till äldre är ett stöd till dig som anhörig. Din närstående kan få hjälp med lättare sysslor i hemmet, såsom att byta gardiner, pumpa rullstolsdäck, sätta upp tavlor och lampor, och hämta saker från vind och källare. Läs mer om vad som ingår i Fixarhjälpen och hur du gör för att få hjälp: FixarhjälpenPDF (pdf, 189.6 kB)

Nedan följer ytterligare ett par exempel på Hässleholms hjälpinsatser till dig som är anhörig.

Växelvård innebär att vård ges till exempel tre veckor hemma och en vecka på ett korttidsboende.

Korttidsplats innebär att den som normalt vårdas hemma får vistas på ett särskilt boende/gruppbostad under en period. Då får du som anhörig möjlighet till egen tid, och kan göra det du inte har möjlighet att göra annars.

Kan du inte ens för korta stunder lämna din närstående kan du få hjälp av hemtjänstpersonal. De kommer hem till er och avlöser dig, för att du ska kunna umgås med vänner, vårda dina sociala kontakter och uträtta ärenden. Detta kallas avlösning. Tio timmar  i hemmet per månad är avgiftsfria. Du kan få fler timmar beviljade men dessa är inte kostnadsfria. Tveka inte att höra av dig om du undrar mer om detta stöd!

 

Hässleholms kommuns särskilda boenden, vilka är till för de personer som inte längre kan bo kvar hemma, finns på flera ställen i våra orter. På varje boende finns anhörigombud. De erbjuder samtal för er anhöriga, anordnar anhörigträffar med mera.


Även NovumPDF (pdf, 254.2 kB) erbjuder stöd för dig som anhörig. Känner du att du kört fast i ditt anhörigskap, att du behöver hjälp för egen del? Hos Novum får du individuellt samtalsstöd obereonde av din närståendes problematik.

I texten nedan länkar vi vidare till informationssidor om olika hjälp- och stödinsatser. Dessa vänder sig i tilltalet till din närstående, men insatserna som beskrivs på sidorna är ett stöd även för dig som anhörig.


Hjälp och stöd till handikappade, funktionsnedsatta och anhöriga


Även NovumPDF (pdf, 254.2 kB) erbjuder stöd för dig som anhörig. Känner du att du kört fast i ditt anhörigskap, att du behöver hjälp för egen del? Hos Novum får du individuellt stöd obereonde av din närståendes problematik.

Psykisk ohälsa kan ta sig många olika uttryck. Det kan handla om lättare psykiska besvär som en kan hantera själv, eller med hjälp av familj och vänner. Är det akuta besvär ringer du alltid 112.

Det kan vara svårt för dig som anhörig att dra gränsen för vad som är lättare och vad som är allvarligare psykisk ohälsa. Om du oroar dig för en närståendes psykiska hälsa kan du ringa Stöttecenterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att ventilera dina tankar. Telefon: 0451-26 70 12.

 

Om din närstående får vård/omsorg inom socialpsykiatrins verksamheter i Hässleholms kommun  uppmärksammas du som anhörig även genom den modell som heter Case Management.

 

Här kan du läsa mer om vilken hjälp som finns att få för din närstående som är drabbad av psykisk ohälsa: Psykiatri Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Inom regionens psykiatri finns också ett strukturerat stöd till de barn som är anhöriga till psykiskt sjuka. Läs mer här: Barn som anhörigalänk till annan webbplats.


Även NovumPDF (pdf, 254.2 kB) erbjuder stöd för dig som anhörig. Känner du att du kört fast i ditt anhörigskap, att du behöver hjälp för egen del? Hos Novum får du individuellt stöd obereonde av din närståendes problematik.

 

En hel del föreningar välkomnar dig som är anhörig, t.ex. Libra i Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för dig som är anhörig till någon som är deprimerad eller har bipolär sjukdom.

Socialförvaltningen erbjuder hjälp till missbrukare och även till dig som är anhörig. Klicka på länkarna nedan och läs mer om Hässleholms stöd till dig:

Lyktan, Novum och Maria Skåne Nordost
Broschyr - Anhöriga till någon med missbrukPDF (pdf, 324.8 kB) 
Broschyr - NovumPDF (pdf, 254.2 kB)

 

Även på webben finns stöd att få.
Anhörigstödet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster erbjuder hjälp till dig som är anhörig. Här får du konkreta råd, möjlighet till kontakt med andra anhöriga via nätet samt länkar till ytterligare information om anhörigstöd vid olika former av missbruk.

 

En bra plats - anhörigstöd på webben - kan också vara ett alternativ: www.enbraplats.se. Läs mer om detta stöd under den gula fliken En bra plats

Lever du nära någon som är våldsam finns det hjälp att få via kommunens familjefridsteam.

Även NovumPDF (pdf, 254.2 kB) erbjuder stöd för dig som anhörig. Känner du att du kört fast i ditt anhörigskap, att du behöver hjälp för egen del? Hos Novum får du individuellt stöd obereonde av din närståendes problematik.


Novum vänder sig till alla vuxna med anhörigproblematik. Har du kört fast i din anhörigrelation och/eller upplever att du behöver eget stöd kan Novum vara ett alternativ för dig:

Broschyr - NovumPDF (pdf, 254.2 kB)


Har du eller din närstående problem med er ekonomi kan du vända dig till:

Hässleholms budget- och skuldrådgivning 


Broschyr - Anhörigstöd, SocialförvaltningenPDF (pdf, 200.2 kB)

 

Tidningen AnhöringenPDF (pdf, 2.5 MB) beskriver i olika artiklar hur vi i Hässleholm tänker kring och arbetar med anhörigstöd.


I november i fjor fyllde vi Röda Salongen i Hässleholm Kulturhus. I vår är det dags igen! Den 5 mars eller 7 mars kan du delta på ett halvdagsarrangmang kring barnkonventionen.

 

Alla är välkomna i mån av plats. Arrangemanget är kostnadsfritt för anställda vid Hässleholms kommun.

 

Programmet är detsamma vid de tre tillfällena.

Läs mer här i utskrivbar pdf.PDF (pdf, 210 kB)

 

Anmäl dig härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi ska inte vänta och se hur det går - en konferens med fokus på förebyggande arbete för barn och unga. Här finns nu dokumentationen från dagen:

 

Reportage från Nkalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Film från Nkalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Förskolans och skolans roll och möjligheter för barn som anhörigaPDF (pdf, 603.5 kB) - föredrag av Charlotte Uggla, psykolog, Socialstyrelsen

 

Den sociala barn- och ungdomsvården - nuläge,Powerpoint (powerpoint, 34.9 MB) Cecilia Grefve, nationell samordnare, Socialdepartementet

 

Fråga inte vad det kostar Powerpoint (powerpoint, 8.6 MB)

- fråga vad det kostar att låta bliPowerpoint (powerpoint, 8.6 MB)
Ingvar Nilsson, nationalekonom och bland annat kommmissionär i Kommissionen för jämlik hälsa.

Här publiceras de presentationer som visades den 7 oktober 2015, under Anhörigforum:

Sidan uppdaterades 2019-04-18 av Louise Nordholm

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun