Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakta kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Biståndshandläggare
Växel 0451-26 70 00


Vilket stöd kan man få?

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

I Hässleholms kommun är målsättningen att du som är äldre ska kunna bo kvar hemma under så trygga förhållanden som möjligt.

I äldreomsorgen ingår bland annat hemtjänst, trygghetslarm, olika typer av hjälpmedel, boenden och stöd till anhöriga.


Du som behöver stöd av något slag bör kontakta biståndshandläggare.

 

Ring till kommunens växelnummer 0451-26 70 00 och be att få tala med en biståndshandläggare.


Biståndshandläggaren gör hembesök hos dig och bedömer din situation. Ditt behov bedöms utifrån socialtjänstlagen.

Sidan uppdaterades 2016-09-30 av Magnus Lindstrand

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun