Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm


  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Omsorgsförvaltningen återgår till ordinarie verksamhet

Då snöfallet har upphört pågår nu arbetet med att snöröja kommunens vägar för fullt. Detta innebär att omsorgsförvaltningen kan återgå till ordinarie verksamhet.

Vi har varit i kontakt med de brukare som endast har trygghetslarm och genomfört provlarmningar för att säkerställa att dessa fungerar. De brukare som tidigare under veckan har förflyttats eller evakuerats kan nu börja återvända hem. Anhöriga till berörda brukare kommer att kontaktas.

 

Två av våra särskilda boenden blev strömlösa under ovädret, dessa ska nu ha fått tillbaka strömmen. De områden som är fortsatt strömlösa i kommunen är de norra delarna av Bjärnum samt Röke. I dessa områden kommer vi att följa utvecklingen och bibehålla kontakten med E.ON.

 

Vi vill skicka med en liten uppmaning till samtliga medborgare. Titta gärna till dina grannar och hjälps åt med snöskottningen. Kontakta även dina anhöriga om du vet med dig att de har varit drabbade av snöovädret.

 

Stort tack!

Omsorgsförvaltningen vill rikta ett stort tack till övriga förvaltningar inom Hässleholms kommun för det stöd som vi har fått under ovädret. Det har varit väldigt viktigt med ett fungerande samarbete förvaltningarna emellan, för att möjliggöra för oss att bedriva vård och omsorg med så bra förutsättningar som möjligt, under de omständigheter som har varit.