Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm


  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Övning: Omsorgsförvaltingen uppmanar till kontakt med anhöriga

Med tanke på rådande det rådande väderläget i kommunen vill omsorgsförvaltningen uppmana de som har möjlighet att ta kontakt med sina anhöriga. Detta för att vid behov kunna förflytta de till sig. I nuläget är det något som främst kan bli aktuellt för brukare på landsbygden, dit hemtjänstpersonal har svårt att ta sig på grund av mycket begränsad framkomlighet.

Inventering av behov

Vi arbetar med att identifiera de brukare som har insatser, såsom hemtjänst eller boendestöd, som på grund av ovädret är utsatta. Vi kommer att kontakta samtliga brukare som identifieras som utsatta, då personal inte kan ta sig dit. Vid möjlighet uppmanas dessa brukare att förflyttas till en anhörig. Om detta inte är möjligt, kan utsatta brukare komma att evakueras till ett annat boende.

 

Vi arbetar parallellt med att inventera våra övriga verksamheter för att skapa oss en överblick över hur situationen ser ut. Detta för att säkerställa att en eventuell förflyttning eller evakuering kan ske på bästa möjliga sätt.

 

Kontakt

Vid frågor, kontakta berörd verksamhet.

Hemtjänst Centrum: 0451-xx xx

Hemtjänst Norr: 0451-xx xx

Hemtjänst Öster: 0451-xx xx

Hemtjänst Väster 1: 0451-xx xx

Hemtjänst Väster 2: 0451-xx xx

Hemtjänst Väster 3: 0451-xx xx

Hemtjänst Sösdala: 0451-xx xx

Hemtjänst Tyringe: 0451-xx xx

Hemtjänst Vinslöv: 0451-xx xx

Hemtjänst Hästveda: 0451-xx xx

Hemtjänst Vittsjö/Bjärnum: 0451-xx