Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm


  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Övning: Informationsinsatser tisdag

Följande informationsinsatser sker i övningen under tisdagen:

 

- Pressträff med representanter från krisledningsstaben, barn- och utbildningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen, tekniska förvaltningen samt politiker.

 

- Intern information om läget via intranät, sms-tjänst och nyhetsbrev/e-post till alla anställda.

 

- Ett infoblad/flygblad med den viktigaste informationen har tagits fram och delas ut på trygghetspunkter.

 

- Varningsruta för krisinformation har aktiverats på hassleholm.se.