Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm


  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Övning: Åtgärder inom omsorgen på grund av vädret

På grund av det rådande väderläget i kommunen har
omsorgsförvaltningen genomfört förflyttningar och evakueringar av de brukare som har identifierats som utsatta. Dessa har, om möjlighet funnits, förflyttats till en anhörig. Om de fall där detta inte har varit möjligt har dessa brukare evakuerats till ett annat boende.

Med tanke på det rådande väderläget i kommunen påverkas
omsorgsförvaltningens verksamhet. Verksamheten fungerar fortfarande som vanligt inne i tätorten, eventuellt med vissa förseningar inom hemtjänsten på grund av dålig framkomlighet. Däremot har personal inom ordinärt boende, hemtjänst och boendestöd, haft svårigheter att ta sig ut till brukare på landsbygden. Detta på grund av mycket begränsad framkomlighet och svåra väderförhållanden. Dessa brukare, som har identifierats som utsatta har därför förflyttats eller evakuerats. Om möjlighet funnits har brukaren förflyttats till en anhörig, men i de fall där detta inte har varit möjligt har brukare evakuerats till ett annat boende.

 

Med tanke på det osäkra väderläge som råder, arbetar vi nu
förebyggande med att förbereda verksamheten för ett eventuellt strömavrott på våra boenden. Det är viktigt att vi är förberedda så att vi kan hantera en sådan situation på bästa möjliga sätt.

 

Kontakt

Vid frågor, kontakta berörd verksamhet.

 

Hemtjänst Centrum: 0451-xx xx

Hemtjänst Norr: 0451-xx xx

Hemtjänst Öster: 0451-xx xx

Hemtjänst Väster 1: 0451-xx xx

Hemtjänst Väster 2: 0451-xx xx

Hemtjänst Väster 3: 0451-xx xx

Hemtjänst Sösdala: 0451-xx xx

Hemtjänst Tyringe: 0451-xx xx

Hemtjänst Vinslöv: 0451-xx xx

Hemtjänst Hästveda: 0451-xx xx

Hemtjänst Vittsjö/Bjärnum: 0451-xx