Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm


  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Övning: Förskolor och skolor stängs - vårdnadshavare uppmanas att hämta sina barn snarast

På grund av det rådande väderläget idag måndag 5 december uppmanar vi alla vårdnadshavare till barn i förskolor och elever från förskoleklass till och med grundskolans årskurs 9 att se till att deras barn snarast hämtas från förskolor och skolor i Hässleholms kommun, så att tillsyn och omhändertagande kan övergå till vårdnadshavaren. Detta gäller alla förskolor och grundskolor utanför Hässleholms tätort. Nedan hittar du en förteckning över vilka förskolor och skolor som ligger inom tätorten samt information om journummer.

Uppmaningen gäller även vårdnadshavare som måste transportera sig till dessa förskolor och skolor från platser utanför tätorten, och omvänt om deras barn måste transporteras från förskolor, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola i Hässleholms tätort till platser utanför tätorten, då det är osäkert hur länge vägarna är farbara.

 

Inga skolbussar kommer att kunna köra några hemturer idag, måndag, utan hemtransport måste ordnas av vårdnadshavare.

 

Även för gymnasieskolan rekommenderas elever boende i Hässleholms tätort att ta sig hem så snabbt som möjligt idag, måndag 5 december.

 

Kontaktvägar

Vi kommer att försöka nå personlig kontakt med samtliga vårdnadshavare för att försäkra oss om att de har möjligheter att hämta sina barn. Om du vill nå oss är det enklast med mail till förskolechefen eller rektorn för ditt barns förskola eller skola. Du kan också maila till bun@hassleholm.se. Om du inte kommer fram på telefon till ditt barns förskola eller skola kan du ringa något av våra journummer:

0451-26 xx xx

0451-26 xx xx

0451-26 xx xx

 

Stängda skolor under tisdagen

Imorgon, tisdag 6 december, kommer samtliga förskolor och skolor utanför Hässleholms tätort, att hålla stängt. Vilka förskolor och skolor som kommer att ha öppet framgår av listan nedan.

 

Gymnasieskolan kommer att hålla öppet för de elever som kan ta sig till och från skolan.


Denna information kommer att uppdateras med jämna mellanrum. Vi uppmanar er att regelbundet kontrollera informationen, på kommunens hemsida eller på Schoolsoft.

 

Förskolor och skolor som är öppna i Hässleholms tätort

Förskolor inom tätorten som hålls öppna tills annan information ges:

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

 

Skolor inom tätorten som hålls öppna tills annan information ges:

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

 

(Nyheten läggs även ut på kommunens Facebook och Twitter samt att lokala medier informeras.)