Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm


Senast publicerad 2020-09-22 av Ann Andersson

Avbrott i kommunens nätverk

Tidigare under sommaren informerades om ett större projekt på IT-avdelningen där stora delar av infrastrukturen byts ut i kommunens nätverk. Det arbetet har nu kommit igång igen efter sommaruppehåll och tuffa Covid-19-restirktioner och intensifieras framöver.

I praktiken betyder det att verksamheter som berörs får ett avbrott på upp till två timmar då all kommunikation till datorer, system och internet ligger nere. Att ringa från mobila enheter kommer fortfarande att vara möjligt. Ansvariga för varje verksamhet kommer att få muntlig information direkt av personal från Infra-Säkerhetsgruppen på IT-avdelningen, inkl. ett mail med all information. I informationen framgår när avbrott i kommunikationen kommer att ske samt hur länge det beräknas pågå. Framförhållningen beräknas vara omkring en vecka, men i de fall då avbrotten sker med kortare varsel, vilket i enstaka fall kan komma att vara nödvändigt, kommer detta att ske med direktkontakt och i samråd med ansvariga på plats.

 

Vid frågor kontakta Servicedesk.

servicedesk@hassleholm.se, 0451-267700


  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.