Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2017-11-28 av Ida Forsberg

Alliansens budgetförslag antaget

Kommunfullmäktige fattade under måndagskvällen beslut om att anta Alliansens förslag till Strategisk plan med budget 2018 och flerårsplan 2019-2021.

Den kommunala skattesatsen fastställs till 20,96 kronor för 2018.


Fullmäktige beslutade enligt Alliansens tilläggsyrkande att kulturnämndens investeringsbudget tilläggs 2,5 mnkr för byggande av Av- och pålastning vid Kulturhuset i Hässleholm.


Kommunstyrelsens uppdrag i korthet efter beslutad budget

 

 • Viadukten i Hästveda
  Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att i samarbete med Trafikverket ta fram ett förslag på ny gångtunnel under järnvägen. Beslutsförslag ska föreläggas kommunfullmäktige senast under augusti 2018.

 

 • Fiber
  Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag och konsekvensbeskrivning av en försäljning av kommunens fibersatsning, avseende både kundavtal och infrastruktur. Beslutsförslag ska föreläggas kommunfullmäktige senast under juni 2018.

 

 • Fordonsenhet
  Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag på en koncerngemensam fordonsenhet. Beslutsförslag ska föreläggas kommunfullmäktige senast under augusti 2018.

 

 • Bostäder
  Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en policy för anskaffning av bostäder för sociala ändamål. Policyn ska innebära att kommunen inte är en prisdrivande aktör. Beslutsförslag ska föreläggas kommunfullmäktige senast under februari 2018.

 

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube