Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

EU-Days Lund 2022

Europa Direkt Hässleholm besökte EU-Days Lund under den 20de och 21ste september. Detta är ett årligt evenemang sedan 2021 där

politiker, experter och forskare diskuterar aktuella EU-frågor. Målgruppen är framförallt studenter och akademin. Evenemangets andra dagen fokuserade på demokrati-och ungdomsfrågor.

Ylva Johansson var keynote-speaker

Den första dagen inledes med ett tal av Ylva Johansson, Sveriges EU-kommissionär med ansvar för inrikesfrågor. Hon talade om den nuvarande situationen i EU, vilka utmaningar unionen står inför samt hennes eget arbete. Detta inkluderar bland annat asylfrågor, nätsäkerhet och brottsbekämpning. Kommissionären la stort fokus på att prata om Rysslands invasion i Ukraina, och EUs sammanhållning i att fördöma Ryssland och framgångsrikt införa sanktioner. Hon slog fast att så länge EU-länderna står enade så är Putins krig dömt att misslyckas. Efter talet arrangeras flera parallella seminarier på teman såsom rättstatsprincipen, EU:s säkerhetspolitik och asyl och migration.


Fokus på ungdomsfrågor

Under den andra dagen fokuserade programmet på ungdomsfrågor, med teman såsom framtidens arbetsmarknad, EU:s ungdomsdialog och Erasmus+. Under eftermiddagen hölls Sveriges EU-minister Hans Dahlgren ett tal där han talade brett om EU:s historia, kriget i Ukraina, klimatfrågan och den inre marknaden. Han avslutade med att uppmana Sveriges ungdomar att engagera sig.