Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Undvik att elda utomhus

Det varma, torra och blåsiga vädret gör att brandrisken nu kan bli mycket stor i skog och mark. Räddningstjänsten avråder därför från all eldning utomhus i Hässleholms kommun.

Avrådan, som gäller tills vidare i hela Skåne Nordost, innebär att alla bör låta bli att elda, grilla och röka i skog och mark. Grilla endast på fasta grillplatser eller på upphöjd grill med ben på tomten, men var även där mycket försiktig och ha alltid vatten till hands. Kom ihåg att det alltid är du som tänder eld eller grillar som bär ansvaret om du skulle orsaka en brand på grund av oaktsamhet.

 

Var också uppmärksam på risken med att köra bil eller parkera i naturen. Det kan starta brand i växter och torra material under ditt fordon.

Om du förlorar kontrollen över en eld eller om du upptäcker att eld sprider sig i din närhet ska du alltid larma 112.