Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Påverka EU-politiken genom ett europeiskt medborgarinitiativ

Möjligheten att starta ett europeiskt medborgarinitiativ fyller 10 år i år. Sedan 2012 har närmare 800 medborgare startat initiativ för att uppmana EU-kommissionen att lägga fram ett önskat lagstiftningsförslag. För att förslaget ska behandlas av EU-kommissionen krävs en miljon underskrifter från medborgare i minst sju EU-länder. Initiativet är ett av flera sätt för EU:s medborgare att påverka EU-politiken.

Uppmana EU-kommissionen att lägga fram ett lagförslag

Medborgare i minst sju EU-länder kan gå samman och föreslå ett konkret lagstiftningsförslag genom att starta ett europeiskt medborgarinitiativ. Initiativet måste falla inom EU-kommissionens kompetens, dvs att kommissionen har befogenhet att föreslå lagar inom politikområdet.

När initiativet är registrerat krävs att en miljon underskrifter samlas in från medborgare i minst sju olika EU-länder. I Sverige är det Valmyndigheten som kontrollerar underskrifterna.


Uppnår initiativet detta kommer förslaget att debatteras i Europaparlamentet samt presenteras för EU-kommissionen. EU-kommissionen ger sedan besked om vilka åtgärder som eventuellt kommer att vidtas, eller skälen till att man inte vidtar några åtgärder.


Ett initiativ kan skapa debatt

Syftet med initiativet är att öka det medborgerliga inflytandet i EU. Alla röstberättigade EU-medborgare kan starta, kampanja eller skriva på ett medborgainitiativ. Även om ett initiativ inte leder till ny lagstiftning kan det skapa debatt om aktuella europeiska frågor. Det är även en möjlighet att göra EU:s institutioner uppmärksamma på en viss fråga och föra upp debatten på den politiska dagordningen. På kommissionens hemsida Länk till annan webbplats. finns samlad information om pågående initiativ.

Mer information

Att starta ett europeiskt medborgainitiativ är ett av flera sätt för EU:s medborgare att påverka EU-politiken. På riksdagens hemsidan, som du hittar HÄR, Länk till annan webbplats. kan du läsa om andra möjligheter att påverka EU.