Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

”Äkta Gränna Polkagrisar” skyddas av EU-beteckning

EU-kommissionen har beslutat att ”Äkta Gränna polkagrisar” ska inkluderas på listan över jordbruksprodukter och livsmedel med skyddad geografisk beteckning. Detta innebär att ”en äkta Gränna polkagris” endast kan produceras i Gränna. Exempel på andra produkter med skyddad geografisk beteckning i Sverige är Skånsk spettkaka och bruna bönor från Öland.

Krav vid produktion

Beteckningen innebär att produktionen av polkagrisar från Gränna måste uppfylla strikta krav gällande ingredienser, hantering och tillverkning. Ingredienserna behöver dock inte komma från Gränna, men produktionen måste ske där. Cirka 1600 produkter är skyddade av EU- märkningen skyddad geografisk beteckning, som förkortas SGB. Syftet med märkningen är att säkerställa att produkter inte imiteras, skydda hantverkstraditioner och att konsumenter inte luras till att tro att en produkt är äkta, när den inte är det. Skyddet gäller i hela EU samt under vissa förutsättningar i länder utanför EU.


Produktens kvalité bedöms

Ansökan om att få en produkt registrerad görs i Sverige till Livsmedelsverket, som bedömer om ansökan är motiverad och uppfyller kraven. Vid en positiv bedömning skickar Livsmedelsverket ansökan till EU-kommissionen. EU-kommissionen granskning ska ske inom 6 månader och då kan invändningar mot att produkten skyddas skickas in. EU-kommissionen bedömer om produkten har särskild kvalitet, rykte eller andra egenskaper kopplade till dess geografiska ursprung och områdets traditionella expertis. Produkter som beviljas skydd får använda den officiella logotypen för detta.

Mer information

EU arbetar för att skydda traditionella livsmedel och drycker med europeiskt ursprung. Utöver Skyddad geografisk beteckning (SGB) finns Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) och Garanterad traditionell specialitet (GTS). HÄR Länk till annan webbplats. finns mer information om de olika beteckningarna.