Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Diskussioner om nya kandidatländer till EU – ett steg mot EU-utvidgning

I fredags presenterade Europeiska kommissionen sina yttranden om de ansökningar om EU-medlemskap som lämnats in av Ukraina, Georgien och Moldavien. Yttrandena baseras på hur väl EU-kommissionens anser att respektive land uppfyller ett antal demokratiska, ekonomiska och politiska villkor.

EU-kommissionen rekommenderar att Ukraina och Moldavien får kandidatstatus – Georgien får vänta

I februari i år ansökte Moldavien och Georgien, och senare även Ukraina om medlemskap. På fredagen presenterade EU-kommissionen sitt svar - Ukraina och Moldavien rekommenderas få kandidatlandstatus.


Ukraina har tydligt visat sin vilja och beslutsamhet att leva upp till europeiska värderingar och standards. Redan innan kriget hade landet påbörjat sin väg mot EU, sade Ursula von der Leyen på en presskonferens i Bryssel.


Hur går en ansökningsprocess till?

När ett land ansöker om att få bli medlem i EU uppmanar Europeiska rådet EU-kommissionen att avge ett yttrande om ansökan. Beslutet i rådet öppnar för ett utvärderingsförfarande för att fastställa om landet uppfyller de nödvändiga kriterierna för att kunna få officiell kandidatstatus. När landet klassificeras som kandidatland kan formella medlemskapsförhandlingar påbörjas. För att rådet ska kunna fatta beslut om ett kandidatlands framsteg krävs enhällighet, det vill säga att alla medlemsländer är överens. Följ hela processen i bilden nedan: