Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Högskolan erbjuds placering i Västra centrum

Högskolan Kristianstad har kontaktat Hässleholms kommun och frågat vad det finns för möjligheter för en etablering i Hässleholms stad. Nu finns ett alternativ framme: en placering i den stationsnära stadsdelen Västra centrum, som är på väg att omvandlas. Förslaget är en utgångspunkt för fortsatt dialog.

Flygfoto över Hässleholms centrum med vy över stationen, Norra station, Hässleholm Kulturhus och en illustration av högskolans nya byggnad i flera nivåer med grönt tak och solceller.

Flygbild med möjlig placering i Hässleholm. (Bilden är ett montage.) Foto: Daniel Larsson. Copyright illustration högskolan: sandellsandberg arkitekter – Part of AFRY.

Dialog under våren

Det var i mitten av februari som Hässleholms kommun blev kontaktad av företrädare för Högskolan Kristianstad. Högskolan hade genom en extern konsult redan gjort en egen analys av några platser i Hässleholms stad som skulle kunna vara tänkbara för en lokalisering. Önskemålet var ett läge som är nära kommunikationer, stadsliv och rekreation. Hässleholms kommun har sedan i slutet av februari haft ett antal möten och kontakter med högskolans företrädare för att tillsammans se på förutsättningar, möjligheter och behov.


- Vi är stolta och glada över att ha fått frågan. Självfallet skulle vi välkomna en etablering av högskolan i Hässleholm, om det blir aktuellt. Väljer högskolan att gå vidare med en ambition att flytta till Hässleholm kommer vi med glädje och entusiasm att fortsätta dialogen och arbeta tillsammans med de möjligheter detta kommer att medföra. Vilken geografisk placering som ger de bästa förutsättningarna för lärosätets framtida verksamhet överlåter vi åt högskolan att bedöma, säger Lars Johnsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

 

Hässleholms strategiska läge som järnvägsknutpunkt ger mycket goda förutsättningar för verksamheter med behov av enkla och snabba kommunikationer över ett stort omland. Här möts människor från många olika håll, vilket också ger ett kreativt öppet klimat, med bra grogrund för innovationer, nätverkande och samarbeten. Hässleholms kommun präglas i hög grad av förändring och utveckling, och en högskoleetablering skulle få samma positiva effekt som när järnvägen kom 1860, eller när regementena förlades till Hässleholm. Näringsliv och samhälle skulle få möjligheter att samverka och dra fördelar av utbildning och forskning vid högskolan. För staden Hässleholm skulle en stor arbetsplats med flera tusen studenter betyda att handel och restauranger får en väsentligt större kundkrets.


En del av nya Västra centrum

Det Hässleholms kommun kan erbjuda högskolan är en stationsnära tomt i stadsdelen Västra centrum, som är på väg att omvandlas och förtätas. Här ingår även studentbostäder, kårhus och aktivitetshus i skissen. En högskola i Hässleholm kan bli en viktig medskapare i stadsutvecklingen alldeles väster om järnvägen.


- Högskolan skulle bli en framträdande del i vårt framtidsbygge i Västra centrum och få vara medbyggare av en ny och modern stadsdel. Planeringen av området har redan kommit en bra bit på väg, samtidigt som det fortfarande finns stora möjligheter att påverka utformningen, säger kommunalråd Hanna Nilsson (SD).


- Högskolan Kristianstad har ett mycket stort värde för både medborgare och näringsliv i hela regionen och inte minst för ett starkt och välmående Skåne Nordost. Vi är naturligtvis glada att de överväger en lokalisering till Hässleholm och ser fram emot en fortsatt god dialog, säger oppositionsråd Lena Wallentheim (S).


Ett första förslag

Rektorns ledningsgrupp fick på måndagen en första muntlig information om förslaget. Ett mer utvecklat erbjudande lämnas till Högskolan Kristianstads styrelse den 9 juni.