Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Nu växlar kommunen upp för klimatet

Hässleholms kommun inför klimatväxling! Det innebär att tjänsteresor som belastar klimatet får en intern avgift. Pengarna använder kommunen till satsningar på klimatsmart resande.

Det här är klimatväxling

Klimatväxling är en ekonomisk styrmodell som innebär att tjänsteresor med bil och flyg som belastar klimatet får en intern avgift. Om en anställd till exempel gör en flygresa som kostar 1 000 kronor måste förvaltningen lägga halva den summan, alltså 500 kronor, i klimatväxlingspotten. Kommunens förvaltningar kan sedan söka pengar ur potten till klimatvänliga åtgärder, som inköp av elcyklar, leasing av elbilar eller betalning för resor med kollektivtrafik.

Kommunstyrelsen sade ja till förslaget att införa klimatväxling vid sitt senaste sammanträde.


Funkar det?

Ja, försök i andra kommuner visar att både kostnader och utsläpp minskat. Helsingborgs kommun halverade till exempel sina tjänsteresor med privatbil och flyg på två år.


Kommunen kör i gång i höst

Klimatväxlingen börjar sannolikt att gälla från och med i höst. Följande summor ska då gå in på kontot för klimatvänliga åtgärder:

  • 50 procent av kostnaden för flygresor.
  • 50 procent av körersättningskostnaden för tjänsteresor med privat bil, som drivs av fossila bränslen. (Barn- och utbildningsnämnden har övergångsregler)
  • 20 procent av kostnaden för fossila drivmedel.


Så mycket pengar blir det

Om tjänsteresorna har samma omfattning som under 2019 hamnar 2,3 miljoner på klimatväxlingskontot.


Det här går pengarna till

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tar i juni beslut om hur klimatväxlingspengarna ska användas.

Det kan vara:

  • Inköp av cyklar och elcyklar
  • Installation av laddstolpar
  • Inköp/leasing av rena elbilar
  • Betalning för resor med kollektivtrafik


Så organiserar kommunen arbetet

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har fått uppdraget att administrera arbetet.

Ekonomiavdelningen anpassar sina system och tar fram statistik.

Resultatet redovisas i delårsbokslut och årsrapporter.

År 2024 ska kommunen utvärdera projektet.

Hässleholms kommun inför klimatväxling

Hässleholms kommun inför klimatväxling.