Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Ett gemensamt arbete för att välkomna de som flyr kriget i Ukraina

Sedan kriget i Ukraina bröt ut i februari har över 34 000 ukrainska medborgare ansökt om skydd i Sverige via Migrationsverket. Cirka 200 av dessa personer har uppgett att de befinner sig i Hässleholms kommun. Två nya privata akutboenden har öppnat för att kunna välkomna fler flyktingar i vår kommun.

Akutboenden i väntan på ett nytt hem

Migrationsverket har upphandlat akutboendena som finns i Tyringe och Vittsjö. Totalt finns det plats för cirka 200 personer som behöver boende under en kortare period i väntan på något mer långsiktigt. Utöver dessa boenden finns det möjlighet att öppna upp ytterligare platser i kommunen om behovet uppstår. Ett 100-tal flyktingar bor också i privata hem.

 

Richard Heingard är kontaktperson från kommunledningsförvaltningen gentemot Migrationsverket, Länsstyrelsen Skåne och de privata aktörer som ordnar akutboende för flyktingar via avtal med Migrationsverket. Han har också kontakt med frivilligorganisationer i vår kommun, till exempel Röda Korset, Svenska kyrkan och Frivilliga resursgruppen (FRG).

- Vi har många eldsjälar i vår kommun: privatpersoner som öppnar sina hem, frivilligorganisationer som hjälper till och privata aktörer som står redo att skriva avtal med Migrationsverket för att öppna akutboenden, om behovet av platser ökar. Det finns så mycket empati och medmänsklighet. Samtidigt kan det finnas en frustration över byråkratin och att saker tar tid. Men det är en del i att det ska gå rätt till och vara hållbart en längre tid för både människorna som flytt och dem som öppnar sina hem, säger Richard Heingard.

 

Fördelning mellan kommuner

Kommunerna i Sverige har fördelats en kvot på hur många flyktingar vi ska vara beredda att ta emot. Hässleholms kommun har en kvot på 257 flyktingar, men den kan ändras beroende på hur situationen utvecklar sig. Utöver de 200 personer här som redan har registrerat sig hos Migrationsverket, finns det också ett antal flyktingar som ännu inte har valt att registrera sig.

 

Skolan - utbildning och gemenskap för barnen

De barn och ungdomar som registrerar sig hos Migrationsverket har rätt att gå i förskola och skola.

 

- Barnen behöver komma till skolan så fort som möjligt. De behöver få utbildning, även om de inte kan få den i sitt hemland just nu. De behöver också få positiva upplevelser och hitta nya kompisar här. Många av eleverna som går i svensk skola fortsätter samtidigt med sin ukrainska utbildning på distans, säger Jenny Eskilsson, samordnare på barn- och utbildningsförvaltningen.

 

Hittills finns det 18 barn från Ukraina i våra grundskolor och ytterligare 12 barn är på väg att börja. Det har också börjat 3 barn i förskola.

 

- När jag möter en familj hjälper jag dem att fylla i olika ansökningar och vi genomför Skolverkets kartläggning. Vi använder alltid tolk, även om familjerna behärskar engelska. Vi hoppas att familjerna känner sig tryggare när de får prata på sitt hemspråk, och för att nyanserna inte riktigt kommer fram om vi ska kommunicera på skolengelska, säger Jenny Eskilsson.

 

Välkomnar nya klasskompisar

Kommunen kommer att få elever från Ukraina i flera av våra skolor, beroende på Migrationsverkets boenden och på vilken skola elevernas vårdnadshavare väljer. Det fria skolvalet gäller för alla.

 

Såväl lärare som elever gör sitt bästa för att välkomna sina nya klasskompisar.

 

- Jag hörde om någon skola som hade bjudit in till disco innan deras nya klasskompisar från Ukraina hade börjat, bara för att de skulle känna sig välkomna. Det finns en väldigt stor empati bland eleverna, de vet att deras nya kompisar har flytt från ett krig, säger Jenny Eskilsson.