Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Var med och tyck till om kommunens översiktsplan!

När kommunen växer behövs fler bostäder, arbetsplatser, parker, grönområden och service. Översiktsplanen anger hur den fysiska miljön ska användas, utvecklas och bevaras på lång sikt, fram mot år 2040. Nu är förslaget till ny översiktsplan ute på en förnyad granskning och du har återigen möjlighet att lämna synpunkter på förslaget fram till och med den 3 juli 2022.

Förnyad granskning

Förslaget till ny översiktsplan ställdes ut på granskning under hösten 2021. Sedan granskningen har större ändringar gjorts i förslaget vilket medfört att en förnyad granskning av förslaget krävs.


Några av de större ändringarna i förslaget är:

  • Nävlingeåsen är inte längre utpekat som område för vindkraftverk
  • På längre sikt ska kommunen verka för en omdragning av väg 117 utanför Bjärnum och Vittsjö
  • På längre sikt ska kommunen verka för att tågstationer ska etableras i de orter som ligger längs med befintlig järnväg.

Dialogmöte

Torsdagen den 2 juni mellan klockan 16.00 och 19.00 kommer ett dialogmöte i form av ett ÖP-mingel hållas i Stadshusets foajé. Då finns tjänstepersoner på plats för att svara på frågor om förslaget. Välkommen!


Lämna dina synpunkter

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden behöver dina synpunkter på översiktsplanen senast den senast den 3 juli 2022. Märk brevet eller mailet ”BN 2017-12” och ange ditt namn och kontaktuppgifter.


Synpunkterna skickas till miljö- och stadsbyggnadsnämnden via e-post

eller via vanlig post till:


Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Hässleholms kommun
281 80 HÄSSLEHOLM