Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Nytt näringslivsprogram och sponsring av GrotteRock

Detta är några av de ärenden som togs upp vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2022-04-28

Nytt näringslivsprogram 2022-2026

Ett förslag till näringslivsprogram för 2022-2026 är nu klart. Näringslivsprogrammet ska bidra till att skapa goda förutsättningar för företagande i Hässleholms kommun. Här identifieras olika behov av insatser och åtgärder för hur Hässleholms kommun kan stärkas och utvecklas som plats för företagande och hur kommunens service till näringslivet kan förbättras. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att näringslivsprogrammet antas. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.


Bidrag till GrotteRock och riksmästerskap

Under våren har Hässleholms kommun fått ansökningar om sponsrings- och marknadsföringsbidrag från Tykarpsgrottan AB och Hässleholms RC Buggyklubb. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Tykarpsgrottan AB får 100 000 kr för GrotteRock 2022 och att Hässleholms RC Buggyklubb får 20 000 kr för Riksmästerskapet 2022. Om evenemangen inte genomförs betalas inga bidrag ut.


Värdeöverföring från Hässlehem

Kommunfullmäktige har sedan tidigare beslutat att Hässlehem AB årligen ska föra över 4 mnkr av sitt överskott till kommunen under åren 2022-2024. Nu förslår kommunstyrelsens arbetsutskott att dessa pengar under 2022 ska hjälpa till att finansiera dels bostadsanpassningsbidragen, som syftar till att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till ett självständigt liv, dels Mötesplats Ljungdala, ett allaktivitetshus som främjar integration i det svenska samhället. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.