Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Hässleholm Miljö utför sprängningsarbete tisdag 26 april

Tisdagen den 26 april kommer Hässleholm Miljö att utföra sprängningsarbete på Gethornskroken i Hässleholm. Detta på grund av att de har stött på berg i samband med VA-arbete. Boende i närheten och allmänheten uppmanas till att hålla avstånd och följa instruktioner från sprängningspersonalen.

Information från sprängningsledare och polis

Inför sprängningen hörs ett flertal korta signaler och efter sprängning hörs en lång signal.


  • Följ sprängpersonalens anvisningar
  • Håll barn under uppsikt
  • Gå undan från fönster och dörrar som vetter mot sprängplatsen


Förberedelsearbete måndag 26 april

Under måndagen den 26 april utförs besiktningar och utsättning av vibrationsmätare som avläser hur mycket det vibrerar vi sprängningarna. Vibrationsmätarna ser ut som svarta lådor med tillhörande kablar.


Förnyelse av ledningsnätet i området

Den ursprungliga anledningen till VA-arbetet är att en förnyelse av ledningsnätet sker i området. De gamla vatten-, avlopps- och dagvattenledningarna ersätts av nya ledningar som är bättre rustade för framtidens hållbara vattenförsörjning.

Grundberg vid grävningsarbete i gata vid Gethorskroken samt karta över Gethornskroken.

Grundberg vid Gethorskroken samt karta.