Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Var med och påverka den nya strukturplanen för Västra centrum

Just nu finns ett förslag på strukturplan för Västra centrum ute på remiss.

I takt med att Hässleholms befolkning ökar växer också behovet av fler bostäder och större serviceutbud. Strukturplanen innehåller därför förslag på hur området väster om järnvägen kan utvecklas med bostäder och service i framtiden.

Strukturplanens syfte

Syftet med strukturplanen är att skapa ett planeringsunderlag som används vid kommande detaljplanering och som visar lämpliga övergripande strukturer vid utveckling av bebyggelsen i Västra centrum. Strukturplanen ger riktlinjer för exploatering, bevarande, gestaltning och framhäver hur stadsdelen kan omvandlas till en attraktiv och hållbar del av staden.

Lämna dina synpunkter

Lämna dina synpunkter på planförslaget senast den 1 juni 2022. Märk brevet eller mailet ”B 2019-1297” och ange ditt namn och kontaktuppgifter.

Skicka synpunkterna skriftligen till miljö- och stadsbyggnadsnämnden  via e-post 

eller via vanlig post till: 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden  
Hässleholms kommun  
281 80 HÄSSLEHOLM