Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Sök bidrag för strand- och vattenvårdsåtgärder

Nu kan ideella föreningar söka strand- och vattenvårdsbidrag för åtgärder som förbättrar vatten- eller strandmiljöer i kommunen. Bidraget kan också sökas för åtgärder som förbättrar möjligheterna till rekreation vid sjöar eller vattendrag.

Ny chans att ansöka

Kommunen har återinfört bidraget efter att det har varit pausat i ett par år. Under 2022 finns totalt 300 000 kr som kan fördelas till olika insatser.


Bidraget är främst tänkt att delas ut till föreningar, dock är det möjligt att ansöka även utan att vara organiserad i en förening.


Sista ansökningsdag är den 15 maj. Åtgärden som man söker pengar för måste kunna genomföras och slutredovisas senast 30 november 2022.


Läs mer om hur du och din förening kan söka bidraget:

Bidrag, stöd och stipendier